Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Khắc phục thiệt hại mưa lũ năm 2011 bước 2 – Tuyến ĐT.611”

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 4, ngày 14/03/2012 | 09:08 AM (GMT +7)
Ngày 13/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã ký quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khắc phục thiệt hại mưa lũ năm 2011 bước 2 – Tuyến ĐT.611.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 1,5 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước. Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án, thời gian thực hiện dự án từ năm 2012, địa điểm xây dựng huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Mục tiêu đầu tư nhằm khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, tạo điều kiện đi lại cho nhân dân và giao lưu hàng hóa được thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân, xóa đói giảm nghèo.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư căn cứ vào Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được duyệt có trách nhiệm hòan chỉnh các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng, trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu về nguồn vốn đầu tư, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể đảm bảo tính khả thi, phân chia gói thầu theo quy mô tiến độ huy động vốn, đảm bảo đầu tư dứt điểm và hiệu quả đầu tư; thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản và thanh, quyết toán vốn công trình theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai, giám sát việc sử dụng đất đúng mục đích. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi quá trình triển khai thực hiện dự án.

Thùy Dung

Lượt xem:  2,367

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa