Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 29/03/2012 | 07:49 AM (GMT +7)
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công trình có ý nghĩa chính trị và tư tưởng to lớn, thể hiện tình cảm sâu sắc của dân tộc Việt Nam đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu. Nơi đây nhân dân Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác, đến chiêm ngưỡng và tỏ lòng biết ơn Hồ Chủ Tịch, quyết tâm đi theo con đường Cách mạng do Người vạch ra, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
 

Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng chỉ đạo, phối hợp các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ và giữ gìn nguyên vẹn, lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo đảm an ninh trật tự khu vực được giao; quản lý và tổ chức một số hoạt động tại công trình Lăng, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; quản lý Quảng trường Ba Đình và các công trình có liên quan theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ website : http://bqllang.gov.vn/

 


THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ VIẾNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào các buổi sáng: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật.

Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

1. Mùa nóng (từ ngày 01 tháng 4 đến ngày 31 tháng 10):

- Thời gian từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút.
- Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

2. Mùa lạnh (từ ngày 01 tháng 11 đến ngày 31 tháng 3 năm sau):

- Thời gian từ 8 giờ đến 11 giờ. 
- Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

3. Ngày 19/5, 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

 

 


THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ

1. Mùa nóng (từ 01 tháng 4 đến 31 tháng 10):

- Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút;
- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

2. Mùa lạnh (từ 01 tháng 11 đến 31 tháng 3 năm sau):

- Buổi sáng: từ 8 giờ đến 11 giờ;
- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. 

 

Lượt xem:  2,108

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.