Hơn 3 tỷ đồng sẽ đầu tư đường dây hạ áp xã Bình Tú, huyện Thăng Bình

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 3, ngày 22/05/2012 | 02:51 PM (GMT +7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa ký quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình dự án Năng lượng nông thôn giai đoạn II mở rộng tỉnh Quảng Nam - Phần hạ áp, hạng mục đường dây hạ áp xã Bình Tú, huyện Thăng Bình

Theo đó, công trình dự án Năng lượng nông thôn giai đoạn II mở rộng tỉnh Quảng Nam - Phần hạ áp, hạng mục đường dây hạ áp xã Bình Tú, huyện Thăng Bình do UBND tỉnh Quảng Nam làm Chủ đầu tư, với giá trị dự toán hơn 3 tỷ đồng. BQL các dự án năng lượng nông thôn giai đoạn II tỉnh Quảng Nam là đơn vị quản lý thực hiện dự án. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập TKBVTC-DT là Công ty Cổ phần Đầu tư điện và Xây dựng công trình.

Trong quá trình thi công và kết thúc giai đoạn thi công, Chủ đầu tư, tổ chức Tư vấn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm quản lý thi công công trình đảm bảo chất lượng và thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình.

Thùy Dung

Lượt xem:  2,335

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa