Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Khối 6, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 5, ngày 05/07/2012 | 03:47 PM (GMT +7)
UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2169/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư Khối 6, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn với tổng tổng mức đầu tư hơn 67 tỷ đồng từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất của dự án và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án được giao cho UBND huyện Điện Bàn làm chủ đầu tư, dự kiến thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 - 2014.

Mục tiêu dự án nhằm chỉnh trang, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư theo quy hoạch, sắp xếp lại dân cư và tạo quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập và phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán xây dựng công trình; trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu về nguồn vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể đảm bảo tính khả thi, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án; thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản và thanh, quyết toán thu, chi tiền cấp quyền sử dụng đất đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước; tổ chức khớp nối các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai, giám sát việc sử dụng đất đúng mục đích.Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi quá trình triển khai thực hiện dự án và giám sát việc sử dụng nguồn thu cấp quyền sử dụng đất đúng mục đích.

Thùy Dung

Lượt xem:  4,597

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa