Phê duyệt đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phố chợ Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Bản in | Quay lại | A+ A A- | Đọc bài viết

Thứ 6, ngày 06/07/2012 | 02:09 PM (GMT +7)
Ngày 5/7, UBND tỉnh vừa ký quyết định 2205/QĐ-UBND về việc phê duyệt đầu tư dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phố chợ Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam với tổng mức đầu tư 237 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có và huy động nguồn vốn hợp pháp khác của doanh nghiệp, sẽ được thu hồi từ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất trong phạm vi dự án. Dự án được giao cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 569 thuộc Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 5 làm chủ đầu tư, thời gian đầu tư giai đoạn năm 2012 - 2016.

Mục tiêu dự án là cơ sở thu hút các nguồn vốn tham gia vào các hoạt động đầu tư trên địa bàn nhất là lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Đồng thời tạo quỹ đất giải quyết nhu cầu đất bố trí tái định cư và đất ở của dân cư trên địa bàn, từng bước đầu tư hoàn thiện mạng lưới kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, góp phần đẩy nhanh tốc độ, tỷ lệ đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư có trách nhiệm lập trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đơn giá chuyển quyền sử dụng đất, phương án tài chính thực hiện dự án; lập và phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán xây dựng công trình; trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu về nguồn vốn đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể đảm bảo tính khả thi, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án; thực hiện đầy đủ các thủ tục, trình tự xây dựng cơ bản của Nhà nước; tổ chức thi công xây dựng công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, khớp nối các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, bàn giao cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, khai thác sử dụng; thực hiện đầy đủ hồ sơ trình tự, thủ tục theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
 
Bên cạnh đó, chủ đầu tư phối hợp với các ngành địa phương liên quan thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư để triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ; huy động các nguồn vốn đầu tư đảm bảo thực hiện dự án theo tổng mức đầu tư, tiến độ đã đề ra (tổng mức đầu tư và thời gian đầu tư sẽ không thay đổi suốt trong quá trình thực hiện dự án); chủ đầu tư sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và không được bồi hoàn lại kinh phí đã đầu tư các hạng mục theo dự án trong trường hợp việc thực hiện dự án không đúng và đảm bảo tiến độ đã đề ra với những lý do phù hợp và cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét dừng và thu hồi dự án.
 
UBND huyện Duy Xuyên theo dõi kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án và phối hợp với chủ đầu tư thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư xây dựng công trình. Phối hợp với đơn vị chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng kết nối các công trình hạ tầng kỹ thuật và phải được nghiên cứu, triển khai tiếp theo đồng bộ ngay sau khi đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, tổ chức khởi công thi công thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu đô thị phố chợ Nam Phước.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án theo quy định của Luật Đất đai, giám sát việc sử dụng đất đúng mục đích. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với các ngành chức năng theo dõi và giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.

Thùy Dung

Lượt xem:  3,758

Ý kiến độc giả
{{NguoiGui}}   ()
gửi lúc {binding NgayGui, convert=dateConverter}
{{ HienThiNoiDung(NoiDung,TrangThai)}}
Chưa có bình luận nào của độc giả.
Tin đã đưa