THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ IX 15/04/2021

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1025/QĐ-UBND, ngày 14/4/2021 về thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, năm 2021 – 2022.

Thông báo nghỉ Lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 14/04/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo 139/TB-UBND về nghỉ Lễ kỷ niệm 46 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 – 30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2021.

Xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa 13/04/2021

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1938/KH-UBND ngày 09/4/2021 triển khai Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh 12/04/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 2005/KH-UBND ngày 12/4/2021 về triển khai thực hiện Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch "hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 - 2025” năm 2021.

Triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2021 12/04/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1992/KH-UBND ngày 9/4/2021 triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ 12/04/2021

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch 1996/KH-UBND ngày 9/4/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới 12/04/2021

UBND tỉnh vừa có Công văn 1959/UBND-KGVX ngày 9/4/2021 gửi các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh; Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam; UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha).

Quản lý, sử dụng kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 09/04/2021

UBND tỉnh vừa ký quyết định 952/QĐ-UBND ngày 9/4/2021 ban hành Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trên địa bàn tỉnh.

Cấp lại tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với Tam Kỳ, Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành 09/04/2021

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị Quyết 13/NQ-HĐND, ngày 16/3/2021 về cấp lại tiền giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành.

Quy định về phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam 08/04/2021

Tại kỳ họp thứ 22, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất Phương án cấp, bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam (gọi tắt là Quỹ) giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn ngân sách tỉnh với tổng mức là 300 tỷ đồng.

Xem theo ngày :