THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 18/01/2021

Để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu; UBND tỉnh có công văn 308/UBND-KTN ngày 18/01/2021 chỉ đạo một số nội dung.

Hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 18/01/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới”.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid -19 15/01/2021

Ngày 14/1, UBND tỉnh ban hành văn bản số 279/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản dịp Tết Nguyên đán 14/01/2021

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 163/UBND-KTN ngày 11/1/2021 về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 13/01/2021

Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 87/QĐ-UBND.

Thông báo lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng năm 2021 12/01/2021

UBND tỉnh vừa ban hành thông báo lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng năm 2021.

Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 07/01/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kế hoạch tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người 07/01/2021

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch 7797/KH-UBND ngày 31/12/2020 về việc tổ chức Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2021 - 2030.

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 02 năm 2020 06/01/2021

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 02, năm 2020 thuộc “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2018-2020.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 06/01/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 29/12/2020 về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Xem theo ngày :