TIN HUYỆN - THÀNH PHỐ - THỊ XÃ
Hội An: Phát động phong trào thi đua 08/06/2021

Phát huy những kết quả đạt được và quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, UBND thành phố Hội An vừa ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua tới các cơ quan, đơn vị, địa phương và các đơn vị tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Thăng Bình 07/06/2021

Ngày 7/6, UBND tỉnh ký quyết định 1539/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Khởi nghiệp sáng tạo huyện Thăng Bình.

Đẩy mạnh thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn thành phố Tam Kỳ 01/06/2021

Ngày 1/6, UBND thành phố Tam Kỳ ban hành công văn 1267/UBND-LĐTB về việc đẩy mạnh thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn thành phố năm 2021.

Núi Thành: Tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử 19/05/2021

Nhằm thực hiện hiệu quả, kịp thời công tác tuyên truyền bầu cử, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Núi Thành vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai một số nội dung.

Nam Giang: Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 13/05/2021

UBND huyện Nam Giang vừa ban hành Công văn 397/UBND-KTN về triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021.

Xã hội hóa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông 11/05/2021

Ban An toàn giao thông thành phố Tam Kỳ vừa ban hành công văn 1024/BATGT ngày 10/5/2021 về việc xã hội hóa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Quế Sơn: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 05/05/2021

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quế Sơn vừa có công văn đề nghị các cơ quan, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Điện Bàn: Bổ sung việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 04/05/2021

UBND thị xã Điện Bàn vừa ban hành công văn bổ sung việc tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Xã Quế Mỹ công bố đạt chuẩn nông thôn mới 29/04/2021

Sáng ngày 29/4, xã Quế Mỹ (Quế Sơn) tổ chức lễ công bố đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 13/04/2021

Sáng ngày 13/4, huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010-2020 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025.