ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ, MUA SẮM CÔNG
Điều chỉnh tăng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản 08/01/2021

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin và hệ thống thông tin báo cáo 30/11/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 3306/QĐ-UBND, ngày 26/11/2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin - Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Nam.

Lựa chọn nhà thầu công trình Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My 21/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2569 /QĐ-UBND, ngày 18 tháng 9 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My; hạng mục: Đường giao thông.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ Sản – Nhi 10/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2473 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 9 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Quảng Nam.

Lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình 24/08/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2299 /QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp công nghệ cao Thăng Bình, Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực thôn Vinh, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang 24/07/2020

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang thông báo danh sách tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia 21/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1918 /QĐ-UBND, ngày 20 tháng 7 năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2019-2020; thuộc dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu khác Công trình tại Tây Giang 15/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1856/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 7 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu khác Công trình: Đường vào trung tâm xã Axan, nối xã Ch’Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang (giai đoạn II).

Phê duyệt tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Nam Trà My 06/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1765/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1, xã Trà Don, huyện Nam Trà My.

Thông báo danh sách trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại bãi Bến Phà (cũ), Hiệp Đức 26/06/2020

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Hiệp Đức vừa có công văn số 304/UBND-PTNMT thông báo danh sách tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản là: cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường, tại khu vực bãi Bến Phà (cũ), thôn 1, xã Quế Bình, huyện Hiêp Đức.

Các bài viết khác