ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ, MUA SẮM CÔNG
Bắc Trà My: Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc 03/01/2020

Hội đồng bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Bắc Trà My thông báo tổ chức bán đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc khu vực Bãi Cao, thôn 2 (nay là thôn 6), xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.

Huyện Phước Sơn thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản 26/12/2019

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Phước Sơn thông báo danh sách tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc tại thôn 3, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn như sau:

Bắc Trà My: Đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản Vàng gốc khu vực xã Trà Bui 26/12/2019

UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Quyết định 4467/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch Tổ chức đầu giá cấp quyền khai thác khoáng sản Vàng gốc khu vực Bãi Cao, thôn 6, xã Trà Bui.

Thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Đại Lộc 12/12/2019

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Đại Lộc thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc 01/10/2019

UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc tỉnh Quảng Nam.

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Nam Trà My 01/10/2019

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản (KTKS) huyện Nam Trà My vừa ban hành thông báo số 22/TB-HĐĐG ngày 27/9/2019 về tổ chức đấu giá quyền KTKS. Cụ thể:

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Phước Sơn 27/09/2019

Hội đồng đấu giá quyền KTKS huyện Phước Sơn thông báo về tổ chức đấu giá quyền KTKS như sau:

30 tỷ đồng xây dựng công trình chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải 13/09/2019

UBND tỉnh vừa thông qua quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Đấu thầu cung ứng thuốc năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 cho các cơ sở y tế 15/08/2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2523 /QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Cung ứng thuốc năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Đại Lộc 14/08/2019

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Đại Lộc có thông báo danh sách tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ĐL-105, thôn Nghĩa Tân, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc với các nội dung như sau:

Xem theo ngày :