ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ, MUA SẮM CÔNG
Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại khu vực thôn Vinh, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang 24/07/2020

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang thông báo danh sách tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia 21/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1918 /QĐ-UBND, ngày 20 tháng 7 năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Tiểu dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, giai đoạn 2019-2020; thuộc dự án: Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu khác Công trình tại Tây Giang 15/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1856/QĐ-UBND, ngày 13 tháng 7 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và gói thầu khác Công trình: Đường vào trung tâm xã Axan, nối xã Ch’Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang (giai đoạn II).

Phê duyệt tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại huyện Nam Trà My 06/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1765/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1, xã Trà Don, huyện Nam Trà My.

Thông báo danh sách trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại bãi Bến Phà (cũ), Hiệp Đức 26/06/2020

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Hiệp Đức vừa có công văn số 304/UBND-PTNMT thông báo danh sách tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản là: cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường, tại khu vực bãi Bến Phà (cũ), thôn 1, xã Quế Bình, huyện Hiêp Đức.

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam 02/06/2020

UBND tỉnh vừa có quyết định 1458 /QĐ-UBND, ngày 29 tháng 5 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam.

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại huyện Nam Trà My 28/05/2020

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Trà My thông báo danh sách tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản như sau:

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duy Xuyên 19/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1309/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 5 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duy Xuyên giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045.

Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn 2, xã Trà Don, huyện Nam Trà My 14/05/2020

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Trà My vừa ban hành Thông báo số 05/TB-HĐĐG ngày 8/5/2020 thông báo danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn 2, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam như sau:

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu thuộc đề án: Số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, giai đoạn 2019 – 2024. 12/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1247 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 5 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Đầu tư máy móc thiết bị, nâng cấp phần mềm lưu trữ và thực hiện số hóa phông Ban Thi đua – Khen thưởng năm 2020, thuộc đề án: Số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, giai đoạn 2019 – 2024.

Các bài viết khác