ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ, MUA SẮM CÔNG
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duy Xuyên 19/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1309/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 5 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Duy Xuyên giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045.

Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn 2, xã Trà Don, huyện Nam Trà My 14/05/2020

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Trà My vừa ban hành Thông báo số 05/TB-HĐĐG ngày 8/5/2020 thông báo danh sách tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn 2, xã Trà Don, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam như sau:

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu thuộc đề án: Số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, giai đoạn 2019 – 2024. 12/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1247 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 5 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Đầu tư máy móc thiết bị, nâng cấp phần mềm lưu trữ và thực hiện số hóa phông Ban Thi đua – Khen thưởng năm 2020, thuộc đề án: Số hóa tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh, giai đoạn 2019 – 2024.

Phê duyệt kết quả xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi Mít Nài và bãi Đá Chồng, thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước 22/04/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1126 /QĐ-UBND, ngày 17 tháng 4 năm 2020 về phê duyệt tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sỏi, cuội làm vật liệu xây dựng thông thường tại bãi Mít Nài và bãi Đá Chồng, thôn 3, xã Tiên An, huyện Tiên Phước.

Phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm xe cuốn, ép, chở rác thải môi trường cho huyện Phước Sơn 15/04/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 851 /QĐ-UBND, ngày 27 tháng 3 năm 2020 về phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm xe cuốn, ép, chở rác thải môi trường cho huyện Phước Sơn.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh 08/04/2020

UBND tỉnh vừa banh hành quyết định 929/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 4 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao phục vụ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Bộ trang phục phòng hộ chống dịch).

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Bắc Trà My 06/04/2020

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Bắc Trà My thông báo tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản vàng gốc tại khu vực Bãi Cao thuộc thôn 6 (thôn 2 cũ), xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam như sau:

Thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng gia súc năm 2020 trên địa bàn tỉnh 03/04/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 885/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 3 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua vắc xin tiêm phòng gia súc năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phê duyệt kết quả đấu giá phần vốn góp của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam 26/03/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số: 776 /QĐ-UBND, ngày 23 tháng 3 năm 2020 về phê duyệt kết quả đấu giá phần vốn góp của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng Quảng Nam.

Thông báo kết quả xét chọn các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường thôn Vinh, xã Tà Pơơ 23/03/2020

Hội đồng đấu giá quyền KTKS huyện Nam Giang thông báo danh sách các tổ chức đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Vinh, xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang như sau: