ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ, MUA SẮM CÔNG
Lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 14/06/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1562/QĐ-UBND, ngày 9/6/2021 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường tại Bắc Trà My 24/05/2021

UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Kế hoạch tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn huyện đợt 1 năm 2021.

Kết quả xét chọn đơn vị được xem xét cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực Quế Hiệp 21/05/2021

Sở TN&MT vừa có thông báo Kết quả lựa chọn đơn vị để xem xét cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn xây dựng Quy định khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh 18/05/2021

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1305/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Tư vấn xây dựng Quy định khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị y tế 11/05/2021

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1184/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam.

Thông báo danh sách các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Nam Giang 06/05/2021

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang vừa có thông báo danh sách các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản sét gạch, ngói tại điểm các điểm mỏ: NG-BS01, thôn Cà Lai, xã Cà Dy; NG -BS02 và NG -BS03 thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang như sau:

Lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án Đường giao thông ATiêng - Dang 04/05/2021

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án Đường giao thông ATiêng - Dang; lý trình: Km15+500 - Km19+400.

Bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam 20/04/2021

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020.

Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại huyện Nam Giang 19/04/2021

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang vừa ban hành Thông báo số 04/TB- HĐĐGKS ngày 16/4/2021 thông báo một số nội dung liên quan đến phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản sét gạch, ngói tại điểm các điểm mỏ: NG-BS01, thôn Cà Lai, xã Cà Dy; NG -BS02 và NG -BS03 thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang như sau:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu bố trí dân cư nằm trong vùng sạt lở huyện Bắc Trà My 30/03/2021

UBND tỉnh vừa có Quyết định 811/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu bố trí dân cư nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn thôn 3 xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My.