THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước 05/12/2019

Ngày 6/8, UBND tỉnh có công văn 4571 /UBND-KTTH gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước.

Cải thiện tiêu chí “Hiện đại hóa hành chính” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 26/09/2019

UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương triển khai từng nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Thông báo số 263/TB-UBND ngày 01/8/2019 về tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 26/09/2019

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2948 /QĐ-UBND ngày 16/9/2019 về việc phê duyệt 140 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, bao gồm: 119 quy trình nội bộ cấp tỉnh, 21 quy trình nội bộ cấp huyện.

Hoàn thiện và đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia trong tháng 11/2019 26/09/2019

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương.

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng 26/09/2019

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 8363/VPCP-KSTT thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Phê duyệt 121 quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ 11/09/2019

UBND tỉnh vừa ký quyết định 2836/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 về phê duyệt 121 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Phê duyệt 662 TTHC thực hiện giải quyết theo quy trình bốn bước tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 03/09/2019

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 2735/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 về việc Danh mục gồm 662 TTHC của các Sở, Ban, ngành đưa vào thực hiện giải quyết theo quy trình bốn bước: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI 03/09/2019

Thực hiện Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v ban hành “Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”; Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bưu điện tỉnh và các Sở, Ban, ngành tổ chức lớp tập huấn “Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI và sử dụng phần mềm một cửa điện tử.

Hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông lần thứ 23 năm 2019 tại Phú Yên 03/09/2019

Sáng ngày 23/8/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh Phú Yên, Hội Tin học Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo hợp tác phát triển CNTT và Truyền thông lần thứ 23-2019.

Quảng Nam tăng 23 bậc chỉ số xếp hạng ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2019 03/09/2019

Trong khuôn khổ hội thảo hợp tác phát triển Công nghệ thông tin - Truyền thông lần thứ 23 năm 2019 tại Phú Yên. Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam công bố chỉ số ứng xếp hạng ứng dụng CNTT (ICT-Index) năm 2019.