THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính 18/04/2021

UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 40 ngày 29/3/2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước, giai đoạn 2020 - 2025” 16/04/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước, giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tiếp nhận và trả kết quả 1.158 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 15/04/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về phê duyệt danh mục 1.158 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 15 sở, ban ngành chuyển giao cho dịch vụ bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong năm 2021.

Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 15/04/2021

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 04 về chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 14/04/2021

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021.

Thí điểm triển khai “Hệ sinh thái hành chính công” đầu tiên tại Duy Xuyên 13/04/2021

Sáng ngày 8/4, Sở TT&TT phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức thí điểm triển khai “Hệ sinh thái hành chính công” tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 07/04/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1739/KH-UBND ngày 31/3/2021 về tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025.

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 06/04/2021

Sở TT&TT vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về cải cách hành chính 05/04/2021

Ngày 31/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1739 về tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025. Kế hoạch hướng đến đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Quảng Nam kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện 29/03/2021

Đề án kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 675/QĐ-UBND.