THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Sở Nội vụ thông báo thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020 25/03/2020

Sở Nội vụ ban hành thông báo số 538/TB-SNV ngày 17/3/2020 về việc tổ chức thi tuyển công chức hành chínhtỉnh Quảng Nam năm 2020.

UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020 25/03/2020

Kế hoạch số 1415/KH-UBND về việc tổ chức thi tuyển công chức hành chính tỉnh Quảng Nam năm 2020 đã được UBND tỉnh ban hành.

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 25/03/2020

Kế hoạch số 1266/KH-UBND ngày 10/3/2020 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 đã được UBND tỉnh ký quyết định phê duyệt.

Hội nghị trực tuyến công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 16/03/2020

Chiều ngày 13/3, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị - Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia (DVCQG), sơ kết 3 tháng vận hành Cổng DVCQG và ra mắt hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế 13/03/2020

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính và công bố hoàn thành kế hoạch triển khai thành lập Chi cục Thuế khu vực.

Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích 12/03/2020

Để góp phần phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, ngày 11/3, UBND tỉnh có công văn 1273 /UBND-KSTTHC gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương 12/03/2020

UBND tỉnh vừa ký quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI).

Phối hợp liên thông cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT 12/03/2020

Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Sở Tư pháp vừa ký kết quy chế phối hợp liên thông thủ tục hành chính đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính ngành BHXH năm 2020 12/03/2020

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của ngành BHXH vừa được ban hành. BHXH xác định năm 2020 sẽ tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH từ Trung ương đến địa phương; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức về trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần “nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong thực hiện nhiệm vụ.

Quảng Nam tập trung triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử năm 2020 12/03/2020

Vừa qua, UBND tỉnh tổ chức họp Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh để nghe kết quả triển khai xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp.