BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ AN NINH BIÊN GIỚI
Đánh giá công tác phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP Quảng Nam với các địa phương có biên giới, biển đảo 12/04/2021

Chiều 8/4, nhân hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02 ngày 8/4/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo trong tình hình mới”, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Nam tổ chức đánh giá kết quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy đơn vị với các địa phương có biên giới, biển đảo giai đoạn 2016 - 2020.

Nền móng biên phòng vững chắc từ lòng dân 07/04/2021

“Bảo vệ biên giới quốc gia là sự nghiệp “của dân, do dân, vì dân” - phương châm chỉ đạo đó tuy mới được đề cập trong Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, nhưng đã được khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc và trở thành cội nguồn sức mạnh, yếu tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" bảo vệ biên giới 07/04/2021

Kế thừa, phát huy truyền thống của dân tộc và quán triệt quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách vận dụng vào sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới (BVBG) quốc gia; đặc biệt, ngày 22-2-1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 16-HĐBT về việc tổ chức Ngày Biên phòng 3-3 hằng năm, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị (HTCT), toàn dân, toàn quân tham gia BVBG.

Đề xuất chính sách, chế độ ưu đãi đối với Bộ đội Biên phòng 07/04/2021

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam. Trong đó, Dự thảo đề xuất nhiều chính sách, chế độ ưu đãi đối với Bộ đội biên phòng.

Xây dựng biên cương vững mạnh toàn diện 29/03/2021

Việc thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2015 - 2020 giữa Đảng ủy Đồn Biên phòng cửa khẩu Nam Giang và Đảng ủy 2 xã biên giới La Dêê, Đắc Tôi (Nam Giang) càng kết chặt thêm mối đoàn kết giữa lực lượng biên phòng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm chung trong công tác biên phòng và xây dựng khu vực biên giới an toàn, vững mạnh.

Chung tay ngăn chặn dịch Covid-19 qua biên giới 29/03/2021

Bên cạnh siết chặt các biện pháp an ninh trong phòng chống dịch Covid-19, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh còn tích cực hỗ trợ vật chất, vật tư y tế cho chính quyền, lực lượng vũ trang cũng như nhân dân tỉnh Sê Kông (Lào) để chung tay phòng chống dịch Covid-19.

Hỗ trợ tỉnh Sê Kông trong phòng, chống dịch Covid-19 29/03/2021

Khi dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới, mặc dù cũng gặp muôn vàn khó khăn và đang phải căng mình chống dịch, tuy nhiên, tỉnh Quảng Nam nói chung, BĐBP Quảng Nam nói riêng đã hỗ trợ chính quyền, lực lượng vũ trang cũng như nhân dân Lào rất nhiều kể cả về vật chất, thiết bị y tế, cho đến việc chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh. Qua đó đã tăng cường thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác giữa lực bảo vệ biên giới hai bên, góp phần ngăn chặn dịch bệnh và giữ gìn sức khỏe để cán bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân với nhiều hoạt động thiết thực 22/03/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 925/KH-UBND về tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân 22/03/2021

Kế hoạch tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân do UBND tỉnh ban hành với nhiều nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn tỉnh về chủ quyền biên giới, biển đảo; thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tăng cường kiểm soát biên giới 13/08/2020

Khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại, cùng với tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh còn phối hợp với chính quyền các địa phương miền núi triển khai nhiều biện pháp phòng chống, kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.