TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2021 07/04/2021

Vi phạm quy định về xử lý chất thải chăn nuôi bị phạt đến 20 triệu đồng; miễn thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu theo điều ước quốc tế; quy định mới về thu phí hải quan;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2021.

Sửa đổi, bổ sung thủ tục cấp số định danh đối với công dân đã đăng ký khai sinh 01/04/2021

Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân, trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 15 quy định trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh.

Ban hành kế hoạch triển khai Luật Biên phòng Việt Nam 05/03/2021

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021 03/03/2021

Những điểm đáng chú ý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; quy định mới về giao khu vực biển; điều chỉnh hệ số lương giáo viên từ mầm non đến THCS công lập;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021.

Ban hành 12 văn bản QPPL trong tháng 1/2021 01/03/2021

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 01/2021, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 12 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 08 Nghị định của Chính phủ và 04 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021 03/02/2021

Quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ; quy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; tiêu chí xác định dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021.

Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống QPPL đối với 4 chủ đề, 27 đề mục 01/02/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bảo hiểm; Giao thông, vận tải; Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước; Thông tin, báo chí, xuất bản và 27 đề mục.

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính 29/01/2021

Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số Quyết định số 126/QĐ-TTg.

Quy định mới về cấp giấy phép hoạt động báo chí 13/01/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 41/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Đại Lộc tổ chức tuyên truyền Bộ Luật Lao động năm 2019 08/01/2021

Vừa qua, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đại Lộc đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bộ Luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 240 đại biểu là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Hiệu trưởng các trường học, Giám đốc doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Chủ tịch 118 Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

Xem theo ngày :