TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Quy định mới về cấp giấy phép hoạt động báo chí 13/01/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 41/2020/TT-BTTTT quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

Đại Lộc tổ chức tuyên truyền Bộ Luật Lao động năm 2019 08/01/2021

Vừa qua, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Đại Lộc đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Bộ Luật lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho hơn 240 đại biểu là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị huyện, Hiệu trưởng các trường học, Giám đốc doanh nghiệp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Chủ tịch 118 Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện.

Bãi bỏ, công bố hết hiệu lực 23 nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành 17/12/2020

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 75/NQ-HĐND về kết quả rà soát nghị quyết của HĐND tỉnh.

Một số điểm mới về quản lý thuế có hiệu lực từ 5/12 07/12/2020

Từ 5/12, Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực, với nhiều điểm mới tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, giảm thiểu chi phí tuân thủ thủ tục hành chính về thuế.

Bộ Tài chính bãi bỏ hơn 30 Thông tư về lĩnh vực hải quan, thuế, phí 30/11/2020

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong các lĩnh vực: hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phí, lệ phí...

Ban hành 34 văn bản QPPL trong tháng 9, 10/2020 30/11/2020

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 9 và tháng 10/2020, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 34 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 28 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy 30/11/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Đa dạng hóa trong tuyên truyền luật 12/11/2020

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, những năm qua các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn TP.Tam Kỳ đã đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phổ biến quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ 09/10/2020

Sáng 8/10, Sở Khoa học và công nghệ phối hợp với UBND huyện Núi Thành tổ chức lớp tập huấn phổ biến Nghị quyết 02/2019 của HĐND tỉnh quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020 05/10/2020

Quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác; tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong vận chuyển hàng không; đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế; quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020.

Xem theo ngày :