TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020 01/04/2020

Quy định mới về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tung tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội bị phạt đến 20 triệu đồng; ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP; tiêu chí kinh tế trang trại;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2020.

Hiệp Đức tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật 30/03/2020

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Phòng Tư pháp huyện Hiệp Đức đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng cường tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp, trọng tâm là phát huy lợi thế của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền.

Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi 19/03/2020

Nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số; góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc Ban Dân tộc tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác PBGDPL và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2017 - 2021" năm 2020.

Các chế tài xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm 19/03/2020

Theo quy định tại Điều 8, Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 nghiêm cấm các hành vi sau:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019- 2021 19/03/2020

Sở Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 đến 2021" - năm 2020, với một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Từ 10/4, áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ 17/03/2020

Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2020.

Huy động cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật 06/03/2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020 05/03/2020

Trợ cấp nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên; điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam; kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2020.

Giới thiệu Nghị quyết về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 21/02/2020

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 214 về tội gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 215 về tội gian lận bảo hiểm y tế và Điều 216 về tội trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

Triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên 11/02/2020

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành tại Quyết định 201/QĐ-TTg.

Xem theo ngày :