TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT
Nhiều điểm mới trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý 16/06/2021

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021 07/06/2021

Quy định mới về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet; điều kiện hoạt động của trung tâm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm; tổ chức, cá nhân được phép khai thác, sử dụng thông tin bảo hiểm của mình... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021.

Quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân 02/06/2021

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo nguồn tuyển chọn công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ, công dân có nguyện vọng tham gia hoặc liên quan đến tuyển sinh vào Công an nhân dân; ngày 27/4/2021, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 44/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân (CAND). Với 03 chương 13 Điều, Thông tư quy định về đối tượng, mục đích, nguyên tắc, cách thức, nội dung thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào CAND và được áp dụng đối với các đơn vị thuộc cơ quan Bộ, Công an tỉnh, thành phố, học viện, trường CAND, sĩ quan, hạ sĩ quan CAND, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND (sau đây viết tắt là cán bộ, chiến sĩ) và cơ quan, tổ chức, công dân có liên quan đến tuyển sinh vào CAND. Dưới đây là một số nội dung của Thông tư số 44/2021:

Từ 10/7, áp dụng quy định mới về xử phạt VPHC đối với hành vi thu gom, thải rác thải sinh hoạt trái quy định 01/06/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, Nghị định này sửa đổi, bổ sung 37 điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/7/2021.

Phát huy vai trò QĐND trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân 26/05/2021

Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án "Phát huy vai trò của lực lượng QĐND tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở".

Chính phủ quy định về việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập 24/05/2021

Ngày 23/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2021/NĐ-CP quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập; được áp dụng đối với nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập, trường mầm non, lớp mầm non độc lập công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non); trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông) và áp dụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Theo đó, Nghị định quy định một số nội dung trọng tâm sau:

Ban hành 6 văn bản QPPL trong tháng 4/2021 17/05/2021

Trong tháng 04/2021, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 05 Nghị định của Chính phủ và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo 07/05/2021

Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/6/2021.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2021 06/05/2021

Quy định mới về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự; quản lý trong cơ sở giáo dục; tăng mức hỗ trợ học nghề với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2021.

Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên 06/05/2021

Ngày 30/3/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo đó, Thông tư được áp dụng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông (gọi chung là cơ sở giáo dục phổ thông); giáo viên; học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Thông tư số 09/2021 quy định một số nội dung cụ thể như sau:

Xem theo ngày :