BÁO CÁO THỐNG KÊ
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 23/12/2019

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh 23/12/2019

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh

Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri theo đề nghị của HĐND tỉnh 09/12/2019

Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri theo đề nghị của HĐND tỉnh tại Báo cáo số 65/BC-HĐND ngày 09/7/2019.

Tình hình KT-XH tháng 10, 10 tháng năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2019 07/11/2019

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 10, 10 tháng năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2019

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 9 năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2019 04/10/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 9 năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2019

Tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019 10/09/2019

Tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 08/08/2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tình hình KT-XH tháng 5; 5 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2019 01/07/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 5; 5 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 4,4 tháng đầu năm 2019 07/05/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 4,4 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2019

Tình hình KT-XH tháng 3, quý I/2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2019 08/04/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 3, quý I/2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2019

Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :