THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh họp phiên thứ I - năm 2021 27/03/2021

Chiều ngày 26/3, Hội đồng Thi đua – Khen Thưởng tỉnh họp phiên thứ I – năm 2021 để nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của các cụm, khối thi đua năm 2020; xét khen các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2020 và xét khen cao. Đồng chí Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen Thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam 09/03/2021

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 2/3/2021 kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Nam.

Tôn vinh, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện 09/03/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc huyện Đông Giang 21/10/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2811/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều chỉnh thông tin tặng thưởng xi măng tại Quyết định số 2354 ngày 27/8/2020 10/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2480/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 09 tháng 9 năm 2020 về việc điều chỉnh thông tin tặng thưởng.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của huyện Tiên Phước 31/08/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2364 /QĐ-UBND, ngày 27 tháng 8 năm 2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc 01/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1719 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 26 tháng 6 năm 2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tặng Bằng khen cho các tổ chức có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 22/06/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1644 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 17 tháng 6 năm 2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 10 tập thể của UBND thị xã Hội An 03/06/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1385 /QĐ-UBND, ngày 25 tháng 5 năm 2020 về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 10 tập thể của UBND thị xã Hội An.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc 27/05/2020

UBND tỉnh vừa có quyết định 1326 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 20 tháng 5 năm 2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể; đã có thành tích xuất sắc trong huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia diễn tập CH-TM 1 bên 2 cấp của Bộ Quốc phòng theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP và Nghị định 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Xem theo ngày :