THI ĐUA, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc huyện Đông Giang 21/10/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2811/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều chỉnh thông tin tặng thưởng xi măng tại Quyết định số 2354 ngày 27/8/2020 10/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2480/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 09 tháng 9 năm 2020 về việc điều chỉnh thông tin tặng thưởng.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của huyện Tiên Phước 31/08/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2364 /QĐ-UBND, ngày 27 tháng 8 năm 2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc 01/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1719 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 26 tháng 6 năm 2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tặng Bằng khen cho các tổ chức có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019 22/06/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1644 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 17 tháng 6 năm 2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 10 tập thể của UBND thị xã Hội An 03/06/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1385 /QĐ-UBND, ngày 25 tháng 5 năm 2020 về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 10 tập thể của UBND thị xã Hội An.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc 27/05/2020

UBND tỉnh vừa có quyết định 1326 /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 20 tháng 5 năm 2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể; đã có thành tích xuất sắc trong huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia diễn tập CH-TM 1 bên 2 cấp của Bộ Quốc phòng theo Nghị định 30/2010/NĐ-CP và Nghị định 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 40 tập thể đã có thành tích xuất sắc 19/05/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1312/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 5 năm 2020 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tôn vinh Người nộp thuế 13/05/2020

17 doanh nghiệp và 01 hộ kinh doanh đã có thành tích xuất sắc trong việc chấp hành chính sách, pháp luật thuế năm 2019 vừa được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đây là ghi nhận của chính quyền địa phương đối với sự nghiệp đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

Triển khai thực hiện Nghị quyết về Quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh đạt thành tích cao tại các cuộc thi 07/05/2020

Ngày 5/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức khuyến khích đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt thành tích cao tại các cuộc thi (kỳ thi, hội thi) thế giới, châu lục, Đông Nam Á và toàn quốc.

Xem theo ngày :