HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 26/07/2021

Ngày 26/7, UBND tỉnh ban hành kế hoạch Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025.

Đề xuất tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, phát triển ngành in 09/07/2021

Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, phát triển ngành in, Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 07/07/2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng 14/06/2021

Nghị định số 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng vừa được Chính phủ ban hành.

Tiếp tục giảm giá dịch vụ chứng khoán do dịch COVID-19 10/06/2021

Thông tư 30/2021/TT-BTC kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC quy định giảm giá một số dịch vụ lĩnh vực chứng khoán nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên quan chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19 vừa được Bộ Tài Chính ban hành. Thông tư số 30/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/7/2021.

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 10/06/2021

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 35/2021/TT-BTC quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 quy định tại Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/7/2021.

Doanh nghiệp đầu tư cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ không quá 50% tổng mức đầu tư dự án 25/05/2021

Doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi theo quy định tại Quyết định số 1520/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045, được hỗ trợ hỗ trợ không quá 50% tổng mức đầu tư dự án, tối đa 10 tỷ đồng/dự án.

Phối hợp triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 24/05/2021

UBND tỉnh vừa có công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.

Từ ngày 3/5/2021, các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được thực hiện theo Thông tư 19 28/04/2021

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế cũng vừa có công văn hướng dẫn những điểm mới được bổ sung về thuế điện tử tại Thông tư 19/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Thông tư 19 có hiệu lực thi hành từ 3/5/2021.

Chính thức có Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 21/04/2021

Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021. Đây là lần thứ 2, Chính phủ tiếp tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.