HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng 17/01/2020

Thông tư 37/2019/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động đại lý bảo hiểm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho doanh nghiệp bảo hiểm vừa được Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 2/3/2020.

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm 17/01/2020

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2020 và áp dụng từ năm tài chính 2020.

Sửa quy định mức phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN 08/01/2020

Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư 27/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2014/TT-NHNN quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN. Thông tư 27/2019/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2020.

Thực hiện những giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 03/01/2020

Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 vừa được Chính phủ ban hành.

Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới 06/12/2019

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.

Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành 04/12/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025.

Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô 20/11/2019

Thông tư số 19/2019/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô vừa được Ngân hàng nhà nước ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Quy định mới về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm 05/11/2019

Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm vừa được Chính phủ ban hành.

Quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 29/10/2019

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vừa được Bộ Tài chính ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019.

Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 16/10/2019

Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 với 6 nhóm giải pháp trọng tâm vừa được Thủ tường Chính phủ phê duyệt.

Xem theo ngày :