HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Từ ngày 3/5/2021, các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế được thực hiện theo Thông tư 19 28/04/2021

Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế cũng vừa có công văn hướng dẫn những điểm mới được bổ sung về thuế điện tử tại Thông tư 19/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính. Thông tư 19 có hiệu lực thi hành từ 3/5/2021.

Chính thức có Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2021 21/04/2021

Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2021. Đây là lần thứ 2, Chính phủ tiếp tục gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 13/04/2021

Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vừa được ngân hàng Nhà nước ban hành. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/5/2021.

Hướng dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá 09/04/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá. Thông tư 23 có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2021.

Hướng dẫn mới về giao dịch ngoại tệ 06/04/2021

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17/5/2021.

Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư mới 25/03/2021

Ngày 04/01/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Căn cứ quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương xây dựng Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, thay thế Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT để phù hợp với khung pháp lý mới.

Miễn thuế hàng hóa xuất, nhập khẩu theo điều ước quốc tế 16/03/2021

Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/4/2021.

Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng 09/03/2021

Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Nghị định 42/2017/NĐ-CP; Điều 1, Điều 4, từ Phụ lục I-IX Nghị định 100/2018/NĐ-CP.

Hướng dẫn hồ sơ giảm thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 04/03/2021

Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 06 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vừa được Bộ Tài Chính ban hành. Thông tư 06 có hiệu lực thi hành từ 8/3/2021.

Miễn thuế, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ 03/03/2021

Theo Thông tư 03/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định số 13/2019/NĐ-CP của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực từ 1/3/2021, doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ