Hội thi tuyên truyền chủ quyền biển, đảo Việt Nam năm 2020
Thông tin về Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên và các tỉnh lân cận 17/10/2020

Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên và các tỉnh lân cận được tổ chức tại TP. Tam Kỳ vào ngày 28/10/2020. Cổng TTĐT xin cung cấp nội dung chi tiết các chương trình trong khuôn khổ Hội thi.

Họp bàn kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo 17/10/2020

Sáng ngày 16/10, Sở TT&TT tổ chức họp với các Sở, ban, ngành liên quan họp bàn kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam cho các đội tuyên truyền lưu động các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên và các tỉnh lân cận.

Maket banner tuyên truyền về Hội thi tuyên truyền biển, đảo 26/07/2020

Maket banner tuyên truyền về Hội thi tuyên truyền biển, đảo

Mẫu đăng ký Hội thi 23/07/2020

Mẫu đăng ký Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố lân cận năm 2020.