Hội thi tuyên truyền chủ quyền biển, đảo Việt Nam năm 2020
File Thiết kế của phướn tuyên truyền hội thi 26/07/2020

File Thiết kế của phướn tuyên truyền hội thi

Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam 24/07/2020

Từ ngày 3-6.8 tại Trung tâm văn hoá thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên và các tỉnh lân cận năm 2020.

Mẫu đăng ký Hội thi 23/07/2020

Mẫu đăng ký Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố lân cận năm 2020.

Chương trình tổng thể Hội thi 23/07/2020

Chương trình tổng thể Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo iệt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên và các tỉnh, thành phố lân cận năm 2020.

Chương trình chi tiết Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên và các tỉnh lân cận năm 2020 23/07/2020

Chương trình chi tiết Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên và các tỉnh lân cận năm 2020.

Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, Tổ Thư ký Hội thi 23/07/2020

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Giúp việc, Tổ Thư ký Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020.

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam năm 2020 23/07/2020

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam năm 2020

Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 23/07/2020

Kế hoạch đăng cai phối hợp tổ chức và tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các tỉnh lân cận.