Bầu cử ĐB QH, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Các mốc thời gian về bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 14/05/2021

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015, Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021, các mốc thời gian cần biết về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Tiểu sử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 14/05/2021

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

Tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV 14/05/2021

Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trực tuyến 14/05/2021

Sáng ngày 14/5, tại Hội trường Tỉnh ủy, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trực tuyến với các điểm cầu 5 địa phương: Thành phố Hội An và các huyện Duy Xuyên, Hiệp Đức, Quế Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình.

Một số nội dung cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử 13/05/2021

Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành công văn 644/HĐBCQG-VPHĐBCQG ngày 05/5/2021 về vấn đề cần lưu ý trước, trong và sau ngày bầu cử.

Hướng dẫn về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 13/05/2021

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành Hướng dẫn 61/HD-MTTW-BTT ngày 04/5/2021 về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Nam: 03 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 13/05/2021

Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết 64/NQ-HĐBCQG ngày 03/3/2021 về số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm 13/05/2021

Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia vừa ban hành công văn 193/VPHĐBCQG-PL ngày 30/4/2021 hướng dẫn việc tổ chức bầu cử ở các khu vực bỏ phiếu sớm.

Hướng dẫn các mẫu dấu của các tổ chức bầu cử 13/05/2021

Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc có văn bản số 26 /VPHĐBCQG-TT ngày 18/1/2021 về hướng dẫn các mẫu dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử.

Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (Đơn vị bầu cử số 1) 13/05/2021

Sáng ngày 13/5, Uỷ ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1.

Xem theo ngày :