Chuyển đổi số
Đẩy mạnh nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 16/06/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 3604/KH-UBND, ngày 16/6/2021 truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Chương trình Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 10/06/2021

Sở NN&PTNT vừa ban hành Kế hoạch 1313/KH-SNN&PTNT về triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số huyện Nam Trà My. 31/05/2021

UBND huyện Nam Trà My vừa ban hành quyết định 1046/QĐ-UBND về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số huyện Nam Trà My.

Chuyển đổi số của Văn phòng UBND tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 28/05/2021

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 737/KH-VPUBND về Chuyển đổi số của Văn phòng UBND tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Chuyển đổi số ngành Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 26/05/2021

Sở Giao thông vận tải tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 1488/KH-SGTVT, ngày 26/5/2021 về chuyển đổi số của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Vai trò của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh trong xây dựng chính quyền điện tử và Chuyển đổi số 26/05/2021

Trung tâm Tích hợp dữ liệu (THDL) tỉnh hiện nay do Trung tâm CNTT và truyền thông (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) quản lý, vận hành. Là nơi tích hợp hệ thống chuyên dụng, bao gồm cả phần cứng (các hệ thống bảo mật, máy chủ, các hệ thống sao lưu khôi phục dữ liệu, hệ thống lưu nguồn điện dự phòng) và các chương trình phần mềm, Trung tâm THDL tỉnh đóng vai trò là nền tảng giúp hình thành CSDL tập trung thống nhất phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Chuyển đổi số ngành du lịch định hướng đến năm 2025 26/05/2021

Đến năm 2025, chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện ngành du lịch trên phạm vi toàn tỉnh; hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích phục vụ tối đa hoạt động quản lý của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và du khách.

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai Chương trình chuyển đối số, phát triển Chính quyền số ngành Y tế 26/05/2021

Sở Y tế vừa ban hành quyết định 392/QĐ-SYT, ngày 26/5/2021 về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình chuyển đối số, phát triển Chính quyền số ngành Y tế tỉnh Quảng Nam.

Chuyển đổi số góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 16/05/2021

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã triển khai đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành các ứng dụng dùng chung tạo nền tảng để hình thành Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số thị xã Điện Bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 11/05/2021

UBND thị xã Điện Bàn vừa ban hành Kế hoạch 87/KH-UBND về triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số thị xã Điện Bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :