Thông báo kết luận
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh tại buổi làm việc với Liên doanh Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Công ty TNHH Lào Service Mining 25/09/2013

Ngày 25/9/2013, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh chủ trì buổi làm việc với Liên doanh Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) - Công ty TNHH Lào Service Mining (LSM) để nghe báo cáo đề xuất đầu tư tuyến đường ống truyền tải quặng Bô xit từ Lào qua Việt Nam, xuất khẩu qua cảng biển, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh kết luận như sau:

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh 25/09/2013

Ngày 04/09/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn có buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh kết luận những nội dung sau:

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo phương án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km947 - Km987 qua địa bàn tỉnh Quảng Nam 25/09/2013

Ngày 24/9/2013, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh chủ trì họp nghe báo cáo phương án đầu tư mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km947 - Km987 qua địa bàn tỉnh Quảng Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh kết luận như sau:

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh tại cuộc họp giao ban ngày 23 tháng 9 năm 2013 25/09/2013

Ngày 23/9/2013, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp giao ban hàng tuần; sau khi nghe Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình, ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch; đồng chí Lê Phước Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp đã kết luận chỉ đạo giải quyết một số công việc như sau:

Thông báo Thỏa thuận địa điểm xây dựng khu cải táng mồ mã phục vụ Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 25/09/2013

Xét Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 19/8/2013 của UBND huyện Núi Thành về việc đề nghị thống nhất Thỏa thuận địa điểm xây dựng khu cải táng mồ mã phục vụ Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; UBND tỉnh thông báo:

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tại cuộc họp Tổ công tác hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư du lịch ven biển Điện Bàn - Hội An 25/09/2013

Ngày 17/9/2013, tại UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kiêm Tổ tưởng Tổ công tác hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư du lịch ven biển Điện Bàn - Hội An (dưới đây viết tắt là Tổ công tác) chủ trì họp với các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc theo Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 08/8/2013 của UBND tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kết luận:

Thông báo Thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng khu Thương mại – Dịch vụ chợ Đại Hiệp, huyện Đại Lộc 25/09/2013

Xét đề nghị của UBND huyện Đại Lộc tại Công văn số 1048/UBND-KT&HT ngày 07/8/2013, Công ty TNHH MTV Đại Phúc Gia tại Tờ trình số 10/TTr-CtyĐPG ngày 05/8/2013 về việc thỏa thuận địa điểm thực hiện dự án khu Thương mại – Dịch vụ chợ Đại Hiệp;UBND tỉnh thông báo:

Thông báo Chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng Nhà máy nước Tam Hiệp tại xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 25/09/2013

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thông báo:

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh tại buổi làm việc với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh 25/09/2013

Ngày 11/9/2013, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án do Ban Quản lý làm chủ đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh kết luận như sau:

Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tại buổi làm việc với Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng về dự án xây dựng Phòng khám đa khoa khu vực phía đông huyện Thăng Bình 25/09/2013

Ngày 17/9/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và các ngành liên quan bàn về dự án xây dựng Phòng khám đa khoa khu vực phía đông huyện Thăng Bình; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang kết luận:

Các bài viết khác