THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng 24/02/2020

Để phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian đến tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội; UBND tỉnh có công văn đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, Ban, ngành, các Tổ chức chính trị - xã hội, Hội, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung.

Thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XIV 24/02/2020

UBND tỉnh vừa ký quyết định 441/QĐ-UBND ngày 21/2/2020 về việc thành lập Ban Tổ chức Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV (2019 - 2020) do ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Ông Lê Văn Nhi, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh làm Phó ban trực và 7 thành viên.

Gần 3 tỷ đồng thực hiện quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa 24/02/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt dự toán công tác quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020.

Gần 86 nghìn ha đất nông nghiệp được hỗ trợ dịch vụ công ích thủy lợi 21/02/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch diện tích đất sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020.

UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính 21/02/2020

UBND tỉnh ban hành Công văn 173/UBND-KSTTHC yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương triển khai một số nội dung nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở những nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống 20/02/2020

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đơn vị và các địa phương liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện các nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở những nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm 20/02/2020

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy 19/02/2020

Thực hiện theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh vừa có Công văn số 672/UBND-KGVX ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy.

Biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông 19/02/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh.

Chấn chỉnh hoạt động đấu thầu 18/02/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, tiêu cực trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Xem theo ngày :