THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH
Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp bảo đảm dân chủ, bình đẳng 22/01/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND, về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 22/01/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 04/CT-UBND về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021.

Đính chính Nghị quyết số 73/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 22/01/2021

Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa có công văn số 13/HĐND-VP về việc đính chính Nghị quyết số 73/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Tăng cường kiểm soát, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thị 21/01/2021

Để đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân đón Tết Nguyên đán, UBND tỉnh vừa có công văn 321/UBND-KTN ngày 18/1/2021 yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố và Thủ trưởng các Sở, ngành thực hiện một số nội dung.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật 18/01/2021

Để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm và bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu; UBND tỉnh có công văn 308/UBND-KTN ngày 18/01/2021 chỉ đạo một số nội dung.

Hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 18/01/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới”.

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid -19 15/01/2021

Ngày 14/1, UBND tỉnh ban hành văn bản số 279/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tăng cường đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản dịp Tết Nguyên đán 14/01/2021

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 163/UBND-KTN ngày 11/1/2021 về tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Phê duyệt Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 13/01/2021

Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 vừa được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 87/QĐ-UBND.

Thông báo lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng năm 2021 12/01/2021

UBND tỉnh vừa ban hành thông báo lịch tiếp doanh nghiệp định kỳ hằng tháng năm 2021.

Xem theo ngày :