Kinh tế
Ngành Thuế cố gắng thu đạt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 do HĐND giao 05/07/2019

Đó là cam kết của Cục trưởng Ngô Bốn tại buổi làm việc với Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh về giám sát tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 cũng như nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng còn lại đối với Cục Thuế tỉnh hôm ngày 02/7/2019.

Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ODA 01/07/2019

Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên.

Xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 28/06/2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 17/CT-TTg về xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi 28/06/2019

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Từ ngày 29/7, Áp dụng quy định mới về điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ đối với doanh nghiệp cổ phần hóa 27/06/2019

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 34/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 40/2018/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/07/2019.

Hướng dẫn kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước 27/06/2019

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước. Thông tư 26 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

Tăng cường kiểm tra, xử lý các vụ buôn lậu thuốc lá 27/06/2019

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 5596/VPCP-V.I về việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là tình trạng buôn lậu thuốc lá.

Chỉ thị của Thủ tướng xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH và Dự toán NSNN năm 2020 26/06/2019

Thủ tướng Chính phủ vừa ra chỉ thị 16/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Thư mời doanh nghiệp tham gia “Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam năm 2019” 24/06/2019

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại và Quản lý cửa khẩu Quảng Nam vừa có thư mời doanh nghiệp tham gia Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia (XTTMQG) “Phiên chợ hàng Việt về nông thôn năm 2019".

Hướng dẫn xác định nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế 24/06/2019

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021 và áp dụng từ năm ngân sách 2019.

Xem theo ngày :