Hội thảo thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng
Quảng Nam: Triển khai tổ chức Hội thảo khoa học “Thân thế và sự nghiệp Cụ Huỳnh Thúc Kháng” 16/02/2012

Chiều qua 14/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả chủ trì cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học thân thế sự nghiệp Cụ Huỳnh Thúc Kháng. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các Sở, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Tiên Phước.

CHÍ SĨ HUỲNH THÚC KHÁNG LÀM BÁO 09/01/2012

Trong hoàn cảnh của một đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, người dân phải chịu một nền văn hóa nô dịch, vậy mà cụ Huỳnh đã tự chọn cho mình một hướng đi bằng con đường ngôn luận khẳng khái như cụ đã minh xác: Tôi là một nhà cách mạng công khai -““Je suis un révolutionnaire ouvert”.

Huỳnh Thúc Kháng - Khí tiết của người làm báo 09/01/2012

Huỳnh Thúc Kháng, cùng với Phan Châu Trinh và Trần Quý Cáp, là nhân vật của nhóm “Bộ ba Quảng Nam” nổi tiếng, chủ xướng phong trào Duy Tân đặc sắc trong thập kỷ đầu của thế kỷ 20, đưa đến cuộc Trung kỳ dân biến chấn động năm 1908, một trong những cuộc nổi dậy bạo lực của quần chúng rộng rãi và quan trọng nhất trước Cách mạng Tháng Tám 1945.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng và chuyện trọng hiền tài của Bác 09/01/2012

Bằng khả năng cảm hóa đặc biệt và uy tín của mình, Hồ Chủ tịch đã thu hút và thuyết phục rất nhiều những nhà chí sĩ yêu nước, nhân sĩ trí thức của xã hội cũ hưởng ứng, tham gia kháng chiến và hết lòng phụng sự Tổ quốc.

Cuốn “sử tù” của cụ Huỳnh Thúc Kháng 09/01/2012

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày mất của cụ Huỳnh Thúc Kháng (21-4-1947 – 21-4-2011), đọc lại “Thi tù tùng thoại” để thấy khó có thể nêu hết giá trị lịch sử thông qua cuốn “sử tù” này.

Câu đối cụ Huỳnh Thúc Kháng mừng thọ Bác Hồ 09/01/2012

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời. Năm 1946, lần đầu tiên nhân dân ta tổ chức mừng thọ Bác Hồ.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng và chủ trương tân học, thực học 09/01/2012

Cống hiến đầu tiên và có ý nghĩa đột phá của cụ Huỳnh (và nói chung của bộ ba Quảng Nam: Huỳnh Thúc Kháng, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp*) là sự phê phán quyết liệt nền giáo dục phong kiến mà các cụ gọi là hủ nho, hư học đồng thời đề xướng xây dựng một nền giáo dục mới tân học, thực học.

Nhớ về nhà báo Huỳnh Thúc Kháng và lớp học viết báo mang tên ông 09/01/2012

Cách đây 60 năm, mùa xuân Kỷ Sửu năm 1949, tôi đang là phóng viên được tòa soạn Báo Cứu Quốc cử đi viết về chiến tranh du kích ven đường số 5, thì được lệnh “lên Việt Bắc để học nghề viết báo”. Tôi vội đi liền 20 ngày đêm thì tới trạm liên lạc của Tổng bộ Việt Minh đặt trong một khu rừng tại Thái Nguyên.

Một cách tiếp cận mới về Huỳnh Thúc Kháng 09/01/2012

Đọc “Huỳnh Thúc Kháng niên phổ” chúng ta có thêm những hiểu biết về chân dung một trí thức, một nhà yêu nước và cũng là một nhà báo lớn hiệu Mính Viên - Huỳnh Thúc Kháng. Theo chương mục từng năm tuổi, tập sách đã giới thiệu gia thế, sử lược Huỳnh Thúc Kháng khá cặn kẽ, và điều đặc biệt, những điều này lại do chính tác giả (tức là cụ Huỳnh Thúc Kháng) viết về bản thân tại một góc nhà báo Tiếng Dân ở Huế.

Huỳnh Thúc Kháng và những" bước đi gập ghềnh" với lịch sử 09/01/2012

“Nếu không có quyền nói tất cả những điều mình muốn nói, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói”. Đây là lời nhà báo Huỳnh Thúc Kháng đã nói trong hoàn cảnh đất nước bị mất vào tay thực dân Pháp.