ĐẤU THẦU, ĐẤU GIÁ, MUA SẮM CÔNG
Bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam 20/04/2021

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 – 2020.

Thông báo danh sách tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại huyện Nam Giang 19/04/2021

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang vừa ban hành Thông báo số 04/TB- HĐĐGKS ngày 16/4/2021 thông báo một số nội dung liên quan đến phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản sét gạch, ngói tại điểm các điểm mỏ: NG-BS01, thôn Cà Lai, xã Cà Dy; NG -BS02 và NG -BS03 thôn Pà Dấu 2, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang như sau:

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu bố trí dân cư nằm trong vùng sạt lở huyện Bắc Trà My 30/03/2021

UBND tỉnh vừa có Quyết định 811/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu bố trí dân cư nằm trong vùng sạt lở đến nơi an toàn thôn 3 xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My.

Lựa chọn nhà thầu công trình Tuyến đường ĐH9.NTM, đoạn từ xã Trà Mai - Đông Trường Sơn 25/03/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tuyến đường ĐH9.NTM, đoạn từ xã Trà Mai - Đông Trường Sơn.

Lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành 09/03/2021

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 562-QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Núi Thành.

Thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại huyện Nam Giang 29/01/2021

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Nam Giang vừa ban hành Thông báo số 01/TB-HĐĐG về đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 mỏ trên địa bàn huyện Nam Giang, cụ thể như sau:

Điều chỉnh tăng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản 08/01/2021

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 108/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2017/TT-BTC quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin và hệ thống thông tin báo cáo 30/11/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 3306/QĐ-UBND, ngày 26/11/2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê dịch vụ công nghệ thông tin - Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Quảng Nam.

Lựa chọn nhà thầu công trình Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My 21/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2569 /QĐ-UBND, ngày 18 tháng 9 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Điểm ĐCĐC tập trung thôn 3, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My; hạng mục: Đường giao thông.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ Sản – Nhi 10/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2473 /QĐ-UBND, ngày 08 tháng 9 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ Sản – Nhi Quảng Nam.

Các bài viết khác