Dịch vụ công trực tuyến
Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử 12/02/2020

Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phiên họp của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với các Ban chỉ đạo (BCĐ) xây dựng CPĐT, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương. Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CPĐT; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư. Tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thành viên BCĐ CPĐT của tỉnh