DỰ ÁN, HẠNG MỤC ĐẦU TƯ
Lựa chọn nhà thầu Dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải 28/09/2020

UBND vừa ban hành quyết định 2625/QĐ-UBND, ngày 25/9/2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4).

Phê duyệt danh mục dự án xã hội hóa công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 16/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2527/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 về phê duyệt danh mục dự án xã hội hóa công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2020 (đợt 2).

Điều chỉnh Dự án “Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức. 10/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2481/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 9 năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Dự án “Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức.

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải 31/08/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2380/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 8 năm 2020 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Chống xói lở khẩn cấp và bảo vệ bờ biển xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 4).

Phân bổ nguồn vốn vay năm 2020 thực hiện Dự án “An ninh Y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng" 26/08/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2308 /QĐ-UBND, ngày 21 tháng 8 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch thực hiện và phân bổ nguồn vốn vay năm 2020 cho Sở Y tế để thực hiện Dự án “An ninh Y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"

Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam 18/08/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2257/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 8 năm 2020 về phê duyệt Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam.

Quyết định chủ trường đầu tư một số dự án nhóm B, nhóm C 27/07/2020

Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư 09 dự án nhóm B và 37 dự án nhóm C.

Phê duyệt giá đất Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư số 1 tại huyện Quế Sơn 15/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1866/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 7 năm 2020 về phê duyệt giá đất cụ thể Dự án đầu tư xây dựng nhà ở mở rộng Khu dân cư số 1, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn.

Thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh 23/06/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt Dự án thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Ngọc Linh.

Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện dự án: Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Hiệp 11/06/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết đinh 1548 /QĐ-UBND, ngày 09 tháng 6 năm 2020 về phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện dự án: Cơ sở hạ tầng Khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Hiệp.

Các bài viết khác
Xem theo ngày :