CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
Phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam 13/04/2021

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 897-QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng (tỷ lệ 1/500) dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam tại thôn Hòa An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Quy hoạch Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến 29/03/2021

Chiều ngày 25/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (1/2000) Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến.

Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 10/03/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 590/QĐ-UBND, phê duyệt bổ sung 01 mỏ đất san lấp tại thôn An Lợi Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc với diện tích 07 ha, trữ lượng khoảng 2 triệu m3 vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 13/02/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 601/KH-UBND, ngày 1/2/2021 về triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 12/02/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 318/QĐ-UBND, ngày 28/1/2021 về ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 – 2025.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu 04/02/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 360/QĐ-UBND, ngày 3/2/2021 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu Sông Oa và đường dẫn hai đầu cầu.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chương trình Sữa học đường 02/02/2021

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 310/QĐ-UBND, ngày 28/1/2021 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mầm non và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam, năm 2021.

Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2021 18/01/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 11/1/2021 về Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Trà My giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030 07/12/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 3385/QĐ-UBND, ngày 1/12/2020 về phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Trà My giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế năm 2020 22/10/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2878/QĐ-UBND, ngày 21/10/2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế do Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thực hiện trong năm 2020.

Xem theo ngày :