CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2021 18/01/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 11/1/2021 về Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Trà My giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030 07/12/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 3385/QĐ-UBND, ngày 1/12/2020 về phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bắc Trà My giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế năm 2020 22/10/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2878/QĐ-UBND, ngày 21/10/2020 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình trồng rừng thay thế do Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thực hiện trong năm 2020.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2011-2020 21/10/2020

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 32/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 17 tháng 9 năm 2020 về việc Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 22/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bổ sung quy hoạch phát triển ngành thương mại đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 14/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2504 /QĐ-UBND phê duyệt bổ sung quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của tỉnh 10/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 2486/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 9 năm 2020 về ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của tỉnh Quảng Nam.

Phê duyệt quy hoạch khu đô thị Đông Dương (Điện Bàn) 07/09/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (1/500) Khu đô thị Đông Dương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, phường Điện Ngọc và phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn.

Phê duyệt kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Tiên Phước 21/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định 1915 /QĐ-UBND , ngày 20 tháng 7 năm 2020 về phê duyệt kế hoạch xét tuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện của UBND huyện Tiên Phước.

Bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh 09/07/2020

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1771 /QĐ-UBND bổ sung Quy hoạch sắp xếp hệ thống bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Xem theo ngày :