BÁO CÁO THỐNG KÊ
Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 7, 7 tháng đầu năm 2020 27/07/2020

Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 7, 7 tháng đầu năm 2020

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam quý II và 6 tháng đầu năm 2020 29/06/2020

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam quý II và 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành, tình hình KT-XH tháng 5, 5 tháng năm 2020 của UBND tỉnh 10/06/2020

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành, tình hình KT-XH tháng 5, 5 tháng năm 2020 của UBND tỉnh; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2020

Báo cáo tình hình KT-XH tháng 4 và 4 tháng năm 2020, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2020 07/05/2020

Báo cáo tình hình KT-XH tháng 4 và 4 tháng năm 2020, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 3 và Quý I năm 2020 26/03/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam tháng 3 và Quý I năm 2020

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm 2020 05/03/2020

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2020

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và tháng 02/2020 25/02/2020

Báo cáo công tác tổ chức Tết Canh Tý năm 2020; tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và tháng 02/2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 23/12/2019

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh 23/12/2019

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh

Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri theo đề nghị của HĐND tỉnh 09/12/2019

Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri theo đề nghị của HĐND tỉnh tại Báo cáo số 65/BC-HĐND ngày 09/7/2019.

Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :