Đường dây nóng
Danh sách người phát ngôn của Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện 05/08/2020

Cổng thông tin điện tử tỉnh xin cung cấp danh sách người phát ngôn của Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện.

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh và giải đáp về Covid-19 01/08/2020

Để thuận tiện cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong việc phản ánh về tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay cũng như tư vấn, giải đáp thắc mắc, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Cổng thông tin điện tử tỉnh xin cung cấp số điện thoại đường dây nóng, bao gồm: