Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam
120 câu hỏi - đáp về chất độc da cam do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (phần 15) 19/08/2020

Câu 115: Ngày nay nhân dân sống ở các vùng tồn lưu chất độc da cam/dioxin (“điểm nóng”) có nguy cơ bị nhiễm độc không ? Nếu bị thì dioxin vào cơ thể qua những đường nào?

120 câu hỏi - đáp về chất độc da cam do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (phần 14) 19/08/2020

Câu 104: Dioxin có phải là chất gây ung thư ở người không?

120 câu hỏi - đáp về chất độc da cam do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (phần 13) 19/08/2020

Câu 93: Mục đích chẩn đoán trước sinh - Đối tượng nào cần chẩn đoán trước sinh ?

120 câu hỏi - đáp về chất độc da cam do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (phần 11) 18/08/2020

Câu 70: Tại sao ngư dân không đánh bắt được cá to nữa sau khi ao, hồ, sông suối bị rải chất độc da cam/dioxin?

120 câu hỏi - đáp về chất độc da cam do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (phần 10) 18/08/2020

Câu 62: Có phải do ảnh hưởng của chất độc da cam/dioxin mà tại thung lũng Asor, A Lưới tỉnh Thừa Thiên-Huế cho đến nay vẫn vắng bóng loài thú lớn?

120 câu hỏi - đáp về chất độc da cam do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (phần 9) 18/08/2020

Câu 57: Những loài cây gỗ nào có khả năng trồng lại ở những vùng bị rải chất độc da cam/dioxin ?

120 câu hỏi - đáp về chất độc da cam do mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam (phần 8) 18/08/2020

Câu 47. Phục hồi rừng sau chiến tranh hóa học bằng cách nào? Rừng có tự phục hồi được không?

Thông điệp về thảm họa Da cam ở Việt Nam 17/08/2020

Thông điệp về thảm họa Da cam ở Việt Nam - Message Disaster of agent orange in Vietnam

Đề nghị quan tâm chỉ đạo hoạt động kỷ niệm 60 năm Thảm họa da cam ở Việt Nam 05/08/2020

Hội Nạn Nhân CĐDC/Dioxin Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố quan tâm chăm lo xây dựng Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của địa phương, thực sự là một tổ chức hội của những người có công với cách mạng, được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ như Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”.