CÔNG KHAI NGÂN SÁCH
Công khai tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2021 24/07/2021

Ngày 23/7, UBND tỉnh có báo cáo số 127/BC-UBND về công khai tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2021.

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 và các năm trước của tỉnh Quảng Nam 15/04/2021

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 và các năm trước của tỉnh Quảng Nam (số liệu đến 31/3/2021).

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2021 15/04/2021

Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2021

Báo cáo nợ vay năm 2020 19/02/2021

Báo cáo nợ vay năm 2020

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Quảng Nam 01/02/2021

Báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước với ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Quảng Nam và các kiến nghị còn lại từ năm 2017 trở về trước.

Công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Quảng Nam 28/12/2020

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 3803/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 về việc công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Quảng Nam.

Công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Quảng Nam 28/12/2020

UBND tỉnh vừa ký quyết định số 3799/QĐ-UBND về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Quảng Nam

Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2021 09/12/2020

Ngày 9/12, UBND tỉnh có báo cáo số 223/BC-UBND về công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2021.

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phƣơng 9 tháng đầu năm 2020 14/10/2020

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phƣơng 9 tháng đầu năm 2020

Tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương 6 tháng đầu năm 2020 11/08/2020

Báo cáo tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương 6 tháng đầu năm 2020

Trang 1 / 2 1 2 ››
Xem theo ngày :