Tuyên truyền Dịch vụ Công trực tuyến
Triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước 05/12/2019

Ngày 6/8, UBND tỉnh có công văn 4571 /UBND-KTTH gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước.

Tình hình tiếp nhận và giải quyết TTHC của UBND thị xã Điện Bàn 06/11/2019

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Điện Bàn hoạt động ổn định đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân trong quá trình liên hệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình luân chuyển, giải quyết hồ sơ.

Thực trạng và giải pháp đẩy mạng cung cấp DVC trực tuyến trên địa bàn tỉnh 07/10/2019

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và thực hiện cải cách hành chính, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh cung cấp DVC trực tuyến, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác cải cách hành chính 09/09/2019

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh do ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND thành phố Tam Kỳ để đánh giá kết quả, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đồng thời triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính của thành phố thời gian đến.

Ra mắt đội hình tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC 03/09/2019

Sáng ngày 03/9, Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức ra mắt đội hình tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC.

Tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC 03/09/2019

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Các bước thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến 12/08/2019

Để nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện theo các bước sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân cách thức khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến 06/08/2019

Chiều ngày 2/8, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Hồng Quảng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Sở và hai Trung tâm thuộc Sở.

Tính đến ngày 20/7/2019, hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến là 6.098 hồ sơ 25/07/2019

Sáng ngày 24/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp để nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tam Kỳ đề xuất hướng dẫn về triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 19/07/2019

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của thành phố đã đạt được nhiều kết quả khả quan như: Số lượng, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan hành chính ngày càng được nâng cao; ý thức, thái độ phục vụ cá nhân, tổ chức của đội ngũ công chức có những chuyển biến tích cực; cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trung tâm Hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường được đầu tư, xây dựng theo hướng hiện đại…

Xem theo ngày :