Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh QN lần thứ 2
Kế hoạch Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ hai năm 2021 04/02/2021

Ngày hội hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ hai năm 2021với chủ đề Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/3/2021; tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ hai năm 2021 04/02/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ hai - TechFest Quang Nam 2021 với chủ đề: Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo.