Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh QN lần thứ 2
Nhiều hoạt động diễn ra trong Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần thứ hai năm 2021 19/03/2021

Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần thứ hai–TechFest Quang Nam 2021 do UBND tỉnh tổ chức sẽ dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 23 đến ngày 25/3/2021. Đây cũng là sự kiện hướng tới kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471-2021), 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1931-2021).

Nâng tầm hoạt động khởi nghiệp gắn với phục hồi, phát triển du lịch 19/03/2021

Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh để nghe báo cáo nội dung và tiến độ triển khai tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần thứ Hai–TechFest Quang Nam 2021; thảo luận phương án nâng cao hiệu quả hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh, sáng ngày 17/3.

Thông cáo báo chí về Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần thứ 2 năm 2021 19/03/2021

UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh lần thứ hai–TechFest Quang Nam 2021 hướng tới kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471-2021), 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (1931-2021), với chủ đề: Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo.

Kế hoạch Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ hai năm 2021 04/02/2021

Ngày hội hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ hai năm 2021với chủ đề Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/3/2021; tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ hai năm 2021 04/02/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ hai - TechFest Quang Nam 2021 với chủ đề: Quảng Nam – vùng đất mở cho khởi nghiệp sáng tạo.