Tuyên truyền ứng dụng Smart Quang Nam và Tổng đài 1022
Tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng dùng chung trên địa bàn tỉnh 08/06/2021

Sở TT&TT vừa có văn bản đề nghị các, sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn triển khai cài đặt ứng dụng dùng chung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cài đặt, sử dụng ứng dụng dành cho Cán bộ, công chức, Viên chức (Egov Quang Nam) 08/06/2021

Cài đặt, sử dụng ứng dụng dành cho Cán bộ, công chức, Viên chức (Egov Quang Nam)

Cài đặt, sử dụng ứng dụng dành cho người dân và Doanh nghiệp (Smart Quang Nam) 08/06/2021

Cài đặt, sử dụng ứng dụng dành cho người dân và Doanh nghiệp (Smart Quang Nam)