Cơ cấu tổ chức chính quyền Huyện Nam Trà My

HUYỆN ỦY

UBND HUYỆN
HĐND HUYỆN
 
 
TT TV HUYỆN ỦY
TTUBND HUYỆN
TT HĐND HUYỆN
  
  

Các đơn vị ngành dọc trên địa bàn huyện

Huyện ủy/ Mặt trận, hội, đoàn thể huyện

Phòng ban Chuyên môn UBND trực thuộc UBND huyện

 1. Công an huyện
 2. Ban CH Quân sự huyện
 3. Hạt Kiểm lâm
 4. Bảo hiểm xã hội
 5. Chi cục Thống kê
 6. Chi cục Thuế
 7. Trung tâm DS KHHGD
 8. Tòa án Nhân dân
 9. Viện KS Nhân dân
 10. CC Thi hành án
 11. Kho bạc Nhà nước
 12. Ngân hàng CSXH
 13. Ngân hàng NN&PTNT
 14. Trung tâm Y tế
 15. Đội QL thị trường
 
 1. Văn phòng Huyện ủy
 2. Ban Tổ chức Huyện ủy
 3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
 4. Ban Dân vận Huyện ủy
 5. Ủy ban Kiểm tra
 6. UB MTTQVN huyện
 7. Huyện đoàn
 8. Hội Cựu chiến binh
 9. Hội Nông dân
 10. Hội LH Phụ nữ
 11. Liên đoàn Lao động
 12. Hội Người cao tuổi
 13. Trung tâm BD Chính trị
 
 1. Văn phòng HĐND&UBND
 2. Phòng Nội vụ huyện
 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
 4. Phòng Văn hóa - Thông tin
 5. Phòng Tài nguyên - Môi trường
 6. Phòng NN&PTNT
 7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
 8. Phòng Tư pháp
 9. Phòng Y tế
 10. Phòng Dân tộc
 11. Thanh tra huyện
 12. Phòng LĐTB&XH
 13. Phòng Giáo dục - Đào tạo
    

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện

    

 

 1. Văn phòng Đăng ký QSD đất
 2. Trung tâm PT quỹ đất
 3. Đội Quy tắc XD&MT
 4. Trạm DV KTTHNN
 5. Trạm Thú y
 6. Trung tâm VHTT & TT-HT
 7. Ban QL các DA ĐT&XD
 8. Đài Truyền thanh - Truyền hình
 9. Hội Chữ thập đỏ
 10. TT GDTX- HN & Dạy nghề
 11. Trung tâm sâm Ngọc Linh

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

  

Tin liên quan