Đồng hành chuyển đổi số cấp xã

Đồng hành chuyển đổi số cấp xã

11/01/2022 | 03:32 PM
Với những khó khăn về hạ tầng, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin…, việc triển khai chuyển đổi số cấp xã sẽ khó thành công nếu không có sự đồng hành, tham gia hỗ trợ từ phía cơ quan chuyên ngành lẫn doanh nghiệp ở lĩnh vực này
Tập huấn các phần mềm dùng chung phục vụ chuyển đổi số

Tập huấn các phần mềm dùng chung phục vụ chuyển đổi số

20/11/2021 | 04:26 PM
Ngày 19/11, Trung tâm Công nghệ Thông tin & Truyền thông (Sở TT-TT) phối hợp với VNPT Quảng Nam tổ chức tập huấn các phần mềm dùng chung (Qoffice, một cửa điện tử, LRIS, Cổng dịch vụ công 1022) cho cán bộ, công chức xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) và thị trấn Nam Phước (Huyện Duy Xuyên) phục vụ chuyển đổi số.
Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng toàn cầu

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng toàn cầu

23/08/2021 | 08:52 AM
Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là một trong những nội dung cần thiết và quan trọng hiện nay, nhất là trong việc đồng hành cùng Chính phủ để đạt được các mục tiêu đề ra của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Thúc đẩy toàn diện chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Thúc đẩy toàn diện chuyển đổi số ngành nông nghiệp

07/12/2021 | 09:12 AM
Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao và bền vững, khẳng định vai trò “trụ đỡ” của nền kinh tế, trở thành “thước đo mức độ bền vững của quốc gia”.