Báo cáo chuyên đề về công tác chuyển đổi số tuần 22/2022

Báo cáo chuyên đề về công tác chuyển đổi số tuần 22/2022

06/06/2022 | 10:01 AM
Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số gửi báo cáo chuyên đề tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều phối của Ủy ban Quốc gia và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương như sau:
Người dân hưởng lợi từ kinh tế số

Người dân hưởng lợi từ kinh tế số

07/06/2022 | 11:34 AM
Sự bùng nổ của nền kinh tế số đã mang lại nhiều cơ hội cho người dân, doanh nghiệp. Qua đây, giúp kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, lược bỏ nhiều khâu trung gian giao thương và tăng cơ hội để các sản phẩm đặc trưng tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu.
Trung tâm điều hành thông minh huyện Thăng Bình được xây dựng 6 hệ thống quan trọng

Trung tâm điều hành thông minh huyện Thăng Bình được xây dựng 6 hệ thống quan trọng

01/04/2022 | 09:17 AM
Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, trong thời gian qua, Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh phát triển Chính phủ điện tử. Trong đó, Trung tâm điều hành thông minh (Intelligent Operation Center - IOC) là một mục tiêu quan trọng nhằm phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các cấp từ trung ương đến địa phương.
Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng toàn cầu

Chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng toàn cầu

23/08/2021 | 08:52 AM
Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là một trong những nội dung cần thiết và quan trọng hiện nay, nhất là trong việc đồng hành cùng Chính phủ để đạt được các mục tiêu đề ra của Chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống

Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống

01/08/2022 | 04:05 PM
HĐND tỉnh ban hành nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND về việc Quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030.