Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã 2012

Chiều ngày 13/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 trên địa bàn Quảng Nam. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo số liệu tổng hợp, giai đoạn 2013 – 2020 toàn tỉnh thành lập mới 237 HTX. Tính đến cuối tháng 6.2021, Quảng Nam có tổng cộng 459 HTX, trong đó có 345 HTX nông nghiệp, 27 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 15 HTX vận tải, 3 quỹ tín dụng nhân dân và 69 HTX hoạt động trên các lĩnh vực khác.

Sau khi chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, các HTX đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp; tổ chức các hoạt động sản xuất doanh theo phương án mới và đã mang lại hiệu quả; nâng cao được quy mô hoạt động và mức lãi kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất phát triển các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh, làm thay đổi hình ảnh, diện mạo của HTX so với trước đây. Để đảm bảo các điều kiện hoạt động theo đúng luật, các HTX đã điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung điều lệ, kiện toàn bộ máy quản lý điều hành cho phù hợp, điều chỉnh cổ phần và vốn Điều lệ cho hợp lý; thu hút cán bộ trẻ có trình độ đại học tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc. Một số HTX nhanh chóng tiếp cận được các cơ chế chính sách của Nhà nước như: Chính sách thu hút cán bộ trẻ về làm việc tại HTX, chính sách đất đai để xây dựng trụ sở làm việc, chính sách đào tạo, bồi dưỡng... Các thành viên trong HTX thể hiện được vai trò và trách nhiệm trong hoạt động của HTX, nhiều HTX phát huy vai trò tiên phong trong xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Số lượng HTX tăng qua mỗi năm kể từ khi Luật HTX năm 2012 ra đời do lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương và nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi được ban hành nhằm thúc đẩy lĩnh vực kinh tế tập thể, HTX phát triển. Bên cạnh đó, người dân được tuyên truyền phổ biến về bản chất, vai trò của HTX trong việc liên kết, thúc đẩy kinh tế hộ gia đình nhỏ lẻ cùng phát triển thông qua mái nhà chung HTX.

Đến nay, số thành viên của HTX là 229.459 thành viên, giải quyết cho 3.457 lao động có việc làm thường xuyên với mức thu nhập bình quân 45-50 triệu đồng/ lao động/năm; doanh thu bình quân của HTX 2.750 triệu đồng/ HTX/năm; lãi gộp bình quân của HTX khoảng 550 triệu đồng/HTX/năm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, mô hình HTX kiểu mới có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là ở khu vực nông thôn. Theo đó, trong thời gian tới các sở, ngành, địa phương cần tập trung giải quyết những vướng mắc phát sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển, nhất là những vấn đề liên quan đến nguồn vốn vay, quỹ đất phục vụ sản xuất – kinh doanh, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm... Đối với những HTX hoạt động kém hiệu quả, các ngành và địa phương cần mạnh dạn giải thể. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cũng giao Sở Kế hoạch – đầu tư phải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan sớm xây dựng hệ thống quản lý HTX và kênh thông tin về những thủ tục liên quan đến thành lập mới HTX.

Tin liên quan