Đẩy nhanh công tác rà soát, giải quyết tồn tại trong cấp Giấy chứng nhận QSDĐ thổ cư

Sáng ngày 10/5, UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến nghe báo cáo tình hình thực hiện rà soát, giải quyết tồn tại trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thổ cư, ký hiệu chữ “T” trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp.