Tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Chương trình OCOP năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu các sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm Chương trình OCOP năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tại Techfest Quảng Nam 2022.

Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc trong việc đánh giá, phân hạng sản phẩm, phải tổ chức kiểm tra thực tế và lập biên bản tại cơ sở sản xuất trước khi xem xét, đề nghị cấp tỉnh đánh giá, phân hạng. Hồ sơ và mẫu sản phẩm gửi về Hội đồng cấp tỉnh phải đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT (trước ngày 10/7/2022) để điều chỉnh nếu danh sách sản phẩm, chủ thể đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2022 có sai sót, hoặc cần thay đổi, bổ sung. 

Cán bộ được phân công tham mưu thực hiện Chương trình OCOP cấp huyện, xã cần dành thời gian tham gia các lớp tập huấn do Trung ương, tỉnh tổ chức; quan tâm nghiên cứu các quy định về triển khai Chương trình OCOP, quy trình lập hồ sơ đánh giá, phân hạng để giúp cho chủ thể hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm và hiểu nội dung mình cần thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh, tránh trường hợp chủ thể tự thuê các đơn vị tư vấn không đảm bảo về chuyên môn thực hiện trọn gói hồ sơ, sản phẩm dự thi dẫn đến hồ sơ sản phẩm không đảm bảo theo yêu cầu

Rà soát các sản phẩm đã được công nhận hạng sao OCOP nếu đủ 36 tháng tính từ thời điểm công nhận, có nhu cầu đăng ký phân hạng và công nhận lại hạng sao thì lập danh sách và hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/7/2022 để đánh giá, công nhận lại theo quy định. Lập danh sách các sản phẩm OCOP đã được phân hạng sao nhưng chủ thể sản xuất không còn hoạt động, để UBND tỉnh thu hồi Quyết định công nhận hạng sao OCOP và giấy Chứng nhận (gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 15/7/2022).

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát kinh phí đã được phân bổ cho Chương trình, lập phương án hỗ trợ chi tiết cho chủ thể và các hoạt động triển khai Chương trình tại địa phương, nếu kinh phí không thực hiện hết thì có văn bản báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/6/2022 để tham mưu điều chuyển sang đơn vị khác

Bên cạnh đó, giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát các sản phẩm đã được công nhận hạng sao OCOP không còn hoạt động sản xuất, chủ thể sản xuất đã giải thể, ngừng hoạt động, các sản phẩm vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm do các cơ quan chuyên môn kiểm tra phát hiện để tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận hạng sao OCOP.

Các sở liên quan như: Sở Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và có kế hoạch tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các cơ sở sản xuất có sản phẩm OCOP vi phạm, trường hợp vi phạm đến mức cần thu hồi Chứng nhận OCOP thì có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Chương trình OCOP) để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Yêu cầu Sở Công Thương đẩy mạnh các hoạt động về xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cho sản phẩm OCOP, tổ chức tham gia các Hội chợ, triển lãm do Trung ương và các địa phương khác trong nước mời. Chủ động xây dựng Kế hoạch kinh phí về xúc tiến thương mại thực hiện Chương trình OCOP hằng năm, trình cơ quan thẩm quyền quyết định và bố trí kinh phí để thực hiện.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan