Thị xã Điện Bàn tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 (Noru) và mưa lớn

Để chủ động ứng phó với tình hình bão, mưa lớn, hạn chế thấp nhất thiệt hại, Ban chỉ huy PCTT&TKCN thị xã Điện Bàn đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Ảnh minh họa. Người dân triển khai cắt tỉa cành cây, gia cố cơ sở hạ tầng.

Theo đó, Ban chỉ huy PCTT&TKCN thị xã Điện Bàn đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thị xã Điện Bàn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thị xã, BCH PCTT&TKCN thị xã liên quan đến công tác phòng chống bão số 4; hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó với bão. Triển khai ứng phó với bão, mưa lớn theo phương châm “bốn tại chỗ” và nguyên tắc “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”; Nâng cao năng lực xử lý tình huống, sự cố, chỉ huy, điều hành tại chỗ để ứng phó thiên tai đạt hiệu quả.

Ủy ban nhân dân các xã/phường rà soát phương án ứng phó với thiên tai theo cấp độ rủi ro trong bối cảnh phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt thực hiện ngay thông tin cảnh báo sớm và tổ chức sơ tán dân kết thúc trước 10 giờ ngày 27/9/2022. Lưu ý thực hiện phương án sơ tán ứng phó với bão mạnh và siêu bão, nhất là các phường ven biển, kiểm tra nhà ở nhân dân không kiên cố, xung quanh bán kinh trụ Ăngten có phương án sơ tán phù hợp và đề phòng sóng biển dâng cao.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các Đài truyền thanh xã/phường, thôn/khối phố, cảnh báo nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng chống bão số 4, trong đó chỉ đạo ngay việc chằng chống, gia cố nhà cửa, kho tàng, chuồng trại; bảo quản tài sản; chặt tỉa cây xanh lớn quanh nhà; rà soát hệ thống điện sau công tơ; Vận động phụ nữ mang thai dự kiến đến kỳ sinh nở, người đau ốm nặng di chuyển trước đến bệnh viện hoặc nhà người thân gần bệnh viện; vận động nhân dân dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm đủ dùng cho gia đình từ 7-10 ngày; UBND xã phường bố trí hỗ trợ vật tư (cát) đến các khu dân cư để nhân dân chằng nhà. Tập trung quyết liệt hoàn thành trước 17 giờ ngày 26/9/2022.

Tập trung chỉ đạo, tổ chức nhân dân khẩn trương thu hoạch cây trồng với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; gia cố, neo giữ lồng bè nuôi cá trên sông, khẩn trương thu hoạch thuỷ sản thả nuôi; di chuyển vật nuôi ngoài đồng về nới trú tránh an toàn;

Tổ chức cắt tỉa cây xanh bóng mát trụ sở, ở khu dân cư, công viên, các tuyến đường giao thông; có phương án đảm bảo an toàn pano, áp phích, cổng chào…; Kiểm tra, gia cố trụ sở cơ quan, đơn vị; Chỉ đạo cắt tỉa cây xanh, gia cố hệ thống phòng, lớp học tại các trường học trên địa bàn; Chỉ đạo, kiểm tra có phương án bảo quản hồ sơ, trang thiết bị … của cơ quan, trường học, trạm y tế … tránh ẩm ước do nước lùa theo gió hoàn thành trước 17 giờ ngày 26/9/2022.

UBND các xã/phường có tàu thuyền hoạt động trên biển phối hợp với chủ phương tiện, gia đình người lao động thông báo vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng, tránh; Thực hiện cấm biển và dừng hoạt động các đò ngang trên sông từ 17 giờ 00 ngày 26/9/202.

Chủ động phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công trên địa bàn có phương án đảm bảo an toàn trang thiết bị, vật tư và khẩn trương kiểm tra các khu vực gây ngập úng tại các khu dân cư để tiến hành tổ chức khơi thông dòng chảy, thoát nước đảm bảo an toàn sản xuất, sinh hoạt và đi lại cho bà con nhân dân.

Tổ chức lực lượng tuần tra, cảnh báo, bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu, chia cắt, cô lập và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định các biện pháp ứng phó phù hợp.

Tổ chức trực ban 24/24h; theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết, các bản tin cảnh báo, dự báo tiếp theo về diễn biến của bão, mưa lũ để thông tin kịp thời đến người dân biết chủ động ứng phó và thường xuyên báo cáo tình hình phòng chống bão số 4 về Văn phòng BCH PCTT và TKCN thị xã để tham mưu chỉ đạo, báo cáo với tỉnh.

Theo kế hoạch sơ tán dân của Thị xã Điện Bàn, toàn Thị xã sẽ tổ chức di dời, sơ tán 3.594 hộ dân/8.697 người. Trong đó, sơ tán tập trung 966 hộ/2.221 người; sơ tán xen ghép 2.628 hộ/6.476 người.

 

Tin liên quan