Phương án phòng, tránh bão số 4 trên địa bàn thành phố Hội An

UBND TP. Hội An vừa có báo cáo nhanh về tình hình triển khai phương án phòng, tránh bão số 4 trên địa bàn thành phố Hội An (Đến 8 giờ 00 ngày 28/9/2022).

Bão số 4 đã gây thiệt hại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. 

UBND thành phố Hội An đã họp triển khai công tác phòng, tránh bão số 4 vào sáng ngày 25/6/2022, tham gia họp trực tuyến chiều ngày 25/6/2022; qua đó đã chỉ đạo cụ thể cho các thành viên Ban chỉ huy, các ngành, xã phường tập trung thực hiện nhanh các biện pháp phòng tránh bão số 4 (Thông báo số 484/TB-UBND ngày 25/9/2022 của UBND thành phố, Công văn 2617/UBND ngày 26/9/2022).

Kết quả thực hiện, UBND các xã/phường, các cơ quan đơn vị đã họp triển khai công tác ứng phó với bão số 4 ngay trong ngày 25/9/2022. Tất cả tàu thuyền đã vào bờ và neo đậu an toàn. Trong đó neo đậu tại âu thuyền Cù Lao Chàm: 174 chiếc (có 48 chiếc kéo lên bờ); còn lại neo đậu tại các khu neo đậu khác trên địa bàn thành phố. Thực hiện tuyên truyền qua đài truyền thanh thành phố, đài truyền thanh xã/phường và xe thông tin lưu động để nhân dân được biết về thông tin của bão và có các biện pháp ứng phó. Tổ chức tháo dỡ các băng rôn trang trí, khẩu hiệu… Tổ chức chặt tỉa cây xanh có nguy cơ ngã đỗ. Đã chuẩn bị công tác sơ tán tập trung của thành phố và các điểm ở từng xã phường, đảm bả an toàn. 

Số lượng sơ tán đến nơi an toàn (bao gồm sơ tán tránh lũ) với tổng số hộ: 2.974 hộ/11.526 người. Thông báo cho học sinh nghỉ học các ngày 27, 28/9. Chuẩn bị lực lượng để chốt chặn các điểm có nguy cơ nguy hiểm như: Cầu Cửa Đại, cầu Cẩm Kim. 

Tình hình thiệt hại theo khảo sát sơ bộ sau bão về người: Không; Về nhà cửa: Sập nhà tạm (quán): 02,  Khoảng 100 nhà bị tốc mái (nhà chính, mái hiên, bếp). Rau màu hư hại: khoảng 100 ha. Hoa cây cảnh ngã đổ, hư hại: Khoảng 30.000 chậu/cây.  Chìm 01 thúng máy, sạt lở bờ biển Cửa Đại: chiều dài 100 m. Cây xanh ngã đổ, gãy: Khoảng 400 cây, thông tin liên lạc: Gãy anten đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố. Điện lực: ngã đổ 10 cột điện. Thiệt hại Công nghiệp - TTCN: khoảng hơn 150 triệu đồng. Sạt lở một số tuyến đường bê tông. Trường học tốc mái, sập lafon: 01 trường. 

Đã huy động các lực lượng để thực hiện dọn dẹp cây xanh ngã đổ để thông các tuyến giao thông. Vận động Nhân dân tham gia dọn vệ sinh đảm bảo môi trường, nhanh chóng ổn định đời sống. Tiếp tục thực hiện thống kê cụ thể thiệt hại trên các lĩnh vực để hỗ trợ cho Nhân dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Tin liên quan