Gần 700 lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm trong năm 2022

Sáng ngày 24/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm trong năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong năm tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại cuộc họp, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Nam đã tổ chức 54 phiên giao dịch việc làm, đạt 225% KH năm (09 phiên cố định, 39 phiên lưu động, 03 phiên online, 03 phiên chuyên đề). Có 492 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với nhu cầu tuyển dụng hơn 7.700 chỗ làm trống/phiên; số người đến tìm hiểu thông tin tại sàn là 2.706 lượt người; số người đăng ký tìm việc làm trong nước, nước ngoài, hỗ trợ học nghề, bồi dưỡng ngoại ngữ 726 lượt người. Đã có 52.603/40.000 lượt người được tư vấn về các lĩnh vực liên quan đến đào tạo, việc làm, đạt 131,5%.

Qua các phiên giao dịch việc làm, Trung tâm đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 639 người, ước thực hiện cả năm 700 người/700 người, đạt 100%KH năm. Trong đó, giới thiệu việc làm trong nước 527 người; giới thiệu việc làm cho lao động đi nước ngoài 102 người; kết nối việc làm 275 người.

Đối với công tác liên kết, tạo nguồn đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, Trung tâm đã tạo nguồn giới thiệu cho doanh nghiệp là 112 người, đã có 102 người xuất cảnh đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trong công tác bảo hiểm thất nghiệp, trong năm, Trung tâm đã có Quyết định hưởng TCTN hàng tháng đối với 10.915 người, tăng 115 người so với cùng kỳ năm 2021. Số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp chi theo Quyết định là hơn 168 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh trong thời gian qua, góp phần quan trọng trong việc kết nối, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động. Tuy nhiên, trong nhiệm vụ được giao vẫn còn những tồn tại, vướng mắc, chưa phát huy hết vai trò của Trung tâm cũng như khai thác hiệu quả nguồn lao động dồi dào vốn có của tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí Trần Anh Tuấn yêu cầu Trung tâm tập trung thực hiện đạt các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022, chú trọng các nhiệm vụ chính là kết nối, giải quyết việc làm, tiếp nhận hồ sơ giải quyết bảo hiểm thất nghiệp, tạo nguồn xuất khẩu lao động; đổi mới phương thức làm việc để đáp ứng yêu cầu đề ra; tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, địa phương…"Nắm nhu cầu thị trường lao động, từ đó thông tin đến người lao động; cần nhìn nhận đánh giá lại, để xây dựng kế hoạch cụ thể, phát huy hơn nữa vai trò của Trung tâm, khai thác hiệu quả nguồn lao động dồi dào của tỉnh".

 

Tin liên quan