Kết quả chấm phúc khảo vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023

Ngày 29/1, Hội đồng tuyển dụng công chức dân tộc thiểu số năm 2023 có thông báo 20/TB-HĐTD về kết quả chấm phúc khảo vòng 2, kỳ tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 2121/KH-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023 và Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023; 

Sau khi hết thời hạn nhận đơn phúc khảo (ngày 23/01/2024), Hội đồng tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023 đã thành lập Ban chấm phúc khảo và tổ chức thực hiện công tác chấm phúc khảo kết quả thi vòng 2 theo quy định. 

Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 đối với 01 thí sinh có đơn đề nghị chấm phúc khảo.

File đính kèm: Thông báo; Phục lục 1. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...