Nội dung và thể lệ cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 của Việt Nam

Chủ đề cuộc thi: "Trong hành trình 150 năm qua, Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) đã phục vụ hơn tám thế hệ người dân toàn cầu. Từ đó dến nay, thế giới đã có nhiều thay đổi. Hãy viết thư gửi các thế hệ tương lai để kể về thế giới mà bạn hy vọng họ được kế thừa” (Tiếng Anh: “At 150 years old, the UPU has served people around the world for more than eight generations. The world has changed enormously since then. Write a letter to future generations about the world you hope they inherit.")

1/ Thể lệ cuộc thi: xem tại đây

2/ Hướng dẫn gửi thư: Xem tại đây

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...