Giải thể Trường Trung học phổ thông tư thục Phạm Văn Đồng

Ngày 26/2, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành quyết định số 402/QĐ-UBND về việc giải thể Trường Trung học phổ thông tư thục Phạm Văn Đồng tại huyện Quế Sơn.

 

Trụ sở Trường THPT tư thục Phạm Văn Đồng

 

Lý do giải thể là thực hiện theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trung học phổ thông tư thục Phạm Văn Đồng và đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.

Trường Trung học phổ thông tư thục Phạm Văn Đồng được thành lập tại quyết định số 42/2000/QĐ-UB ngày 25/7/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Quyết định về việc đổi tên trường số 517/QĐSGD&ĐT ngày 23/3/2007 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam. Địa chỉ xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...