Điện Bàn cần quyết liệt hơn nữa trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Sáng ngày 27/3, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với thị xã Điện Bàn về tình hình KT-XH trong năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

 

Quang cảnh cuộc họp.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thị ủy Điện Bàn Phan Minh Dũng cho biết: Năm 2023, Thị ủy Điện Bàn tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân; Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được một số kết quả khá quan trọng.

Tổng giá trị sản xuất của thị xã Điện Bàn ước thực hiện 24.743 tỷ đồng, đạt 93,22% KH (tăng 1,61% so với năm 2022). Cơ cấu kinh tế: Nông lâm thuỷ sản 8%; Công nghiệp – xây dựng 67,2%; Dịch vụ 24,7%. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2023: 2.658,146 tỷ đồng, đạt 95,26% so với HĐND thị xã giao; trong đó: thu nội địa 2.134,720 tỷ đồng, đạt 89,31 % so với HĐND thị xã giao. Tổng chi ngân sách địa phương: 2.212,822 tỷ đồng, đạt 125,34% so với dự toán HĐND thị xã giao.

Trong năm, Điện Bàn cũng đã tổ chức công bố điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045; thành lập 05 phường theo Nghị quyết của UBTVQH. Chỉ đạo triển khai điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết  trên cơ sở Quy hoạch chung thị xã. Lãnh đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết 06-NQ/TU của Thị ủy, công tác quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, trật tự xây dựng được chú trọng.

Tập trung chỉ đạo và huy động nguồn lực đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm. Tỷ lệ giải ngân năm 2023 ước đạt 90%.