Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường vào khu sản xuất huyện Tiên Phước

UBND tỉnh vừa có Quyết định 2597/QĐ-UBND, ngày 13/9/2021 về phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường vào khu sản xuất xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước có tổng cộng giá trị các gói thầu hơn 15 tỷ đồng.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS huyện Phước Sơn

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2555/QĐ-UBND, ngày 6/9/2021 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khôi phục, tái thiết tuyến ĐH1.PS (đoạn Phước Kim - Phước Thành), huyện Phước Sơn.

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2439/QĐ-UBND, ngày 26/8/2021 về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh năm 2021 cho các dự án đảm bảo thủ tục đầu tư (đợt 20).

Kết luận tại cuộc họp nghe báo cáo phương án Quy hoạch dự án Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh 1

UBND tỉnh vừa có Thông báo 365/TB-UBND, ngày 24/8/2021 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/500) dự án Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành.

Thông báo kết luận cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kế hoạch triển khai lập Quy hoạch của tỉnh

UBND tỉnh vừa có Thông báo 344/TB-UBND, ngày 17/8/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Công trình: Cụm công nghiệp Tây An 1

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2210/QĐ-UBND, ngày 6/8/2021 về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn Công trình: Cụm công nghiệp Tây An 1.

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nội thị phía Tây thị trấn Prao huyện Đông Giang

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2000/QĐ-UBND, ngày 19/7/2021 về phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường nội thị phía Tây thị trấn Prao huyện Đông Giang.

Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1962 về ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thăng Bình

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1924/QĐ-UBND, ngày 12/7/2021 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Thăng Bình.

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tuyến nối từ đường 129 đi Khu TĐC Duy Hải

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1823/QĐ-UBND, ngày 1/7/2021 về phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Tuyến nối từ đường 129 đi Khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 2).