Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm ông Lê Quang Dũng, sinh năm 1966

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thông báo cho ông Lê Quang Dũng, sinh năm 1966, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Thanh Long, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông Dũng gặp tai nạn rơi xuống biển vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2016 đến nay không có tin tức gì.

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành thông báo tìm kiếm bà Lê Thị Trọng, sinh năm 1961

Tòa án nhân dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thông báo cho bà Lê Thị Trọng, sinh năm 1961, nơi cư trú cuối cùng: thôn Phú Quý 3, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đã đi khỏi địa phương từ ngày 16/03/2015 đến nay không có tin tức gì.

Tòa án nhân dân TP.Hội An thông báo tìm kiếm ông Tăng Hà Quang, sinh năm 1936

Tòa án nhân dân TP.Hội An thông báo cho ông Tăng Hà Quang, sinh năm 1936; nơi cư trú cuối cùng trước khi biệt tích: 102 Bạch Đằng, phường Minh An, thành phố Hội, tỉnh Quảng Nam. Biệt tích từ sau năm 1975 đến nay không có tin tức gì.

Tòa án nhân dân TP.Hội An thông báo tìm kiếm ông Tống Thọ Sơn, sinh năm 1973

Tòa án nhân dân TP.Hội An thông báo cho ông Tống Thọ Sơn, sinh năm 1973, nơi cư trú: tổ 7, khối Thanh Tây, phường Cẩm Châu, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam; hiện không còn cư trú ở địa phương.
Dữ liệu đang được cập nhật...