Úc ban hành tiêu chuẩn an toàn về sóng vô tuyến mới dập tắt những lo ngại về 5G

Cơ quan Bảo vệ Bức xạ và An toàn Hạt nhân Úc (ARPANSA: The Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency) đã ban hành tiêu chuẩn an toàn sóng vô tuyến mới để dập tắt những lo ngại cho rằng công nghệ 5G và các trạm gốc di động có thể gây ra những ảnh hưởng có hại cho sức khỏe con người.

Quy hoạch băng tần 700 MHz cho thông tin di động IMT có hiệu lực từ 16/02/2020

Ngày 25/12/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT, quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động của Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16/02/2020.

Sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép có thể bị xử phạt từ 2 triệu đến 200 triệu đồng

Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2020.

Thông tư quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho 5G tại Việt Nam chính thức có hiệu lực

Băng tần 24,25-27,5 GHz là một trong những băng tần mmWave quan trọng được Hội nghị Thông tin vô tuyến thế giới WRC-19 quyết định dành cho thông tin di động IMT-2020 (5G) triển khai trên quy mô toàn cầu. Kết quả này của Hội nghị WRC-19 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cụ thể hóa bằng Thông tư số 19/2020/TT-BTTTT ngày 20 tháng 8 năm 2020 về Quy hoạch băng tần 24,25-27,5 GHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.

Đề nghị sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện

Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Nghiêm cấm sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0

Vừa qua, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực III phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Bình Định đã tiến hành kiểm tra phát hiện và xử lý can nhiễu đối với 19 cá nhân, tổ chức sử dụng điện thoại không dây chuẩn DECT 6.0 (Digital Enhanced Cordless Telecommunication), dải tần 1.9GHz (1920MHz - 1930MHz) không đáp ứng các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện, gây can nhiễu có hại cho mạng thông tin di động 3G, ảnh hưởng đến an toàn, an ninh thông tin.

Hoạt động truyền thanh cơ sở ở núi thành đạt nhiều kết quả

Hoạt động Truyền thanh cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Núi Thành trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả to lớn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, đảm bảo thực hiện dân chủ ở cơ sở, đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

Cảnh báo người tiêu dùng trong việc mua micro không dây và thiết bị không dây khác

Ngày 25/12/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT, quy hoạch băng tần (694-806) MHz (gọi tắt là băng tần 700 MHz) sẽ áp dụng để triển khai các hệ thống thông tin di động IMT theo tiêu chuẩn IMT-Advanced và các phiên bản tiếp theo của Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 16/02/2020. Do vậy, các tổ chức, cá nhân không được sử dụng và triển khai các thiết bị vô tuyến điện không phải là IMT-Advanced và các phiên bản tiếp theo trong băng tần 700 MHz.

Kênh thông tin hữu ích từ Truyền thanh cơ sở ở miền núi

Mặc dù thời đại bùng nổ thông tin, các loại hình báo chí hiện đại phát triển mạnh, song hệ thống loa Truyền thanh vẫn là một trong những kênh thông tin quan trọng, thiết thực, gần gũi, có ý nghĩa trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước ở khu vực nông thôn, nhất là miền núi.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để nghe báo cáo công tác phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá và chỉ đạo như sau: