Image

Huyện Tây Giang

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY GIANG

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Nguyễn Văn LượmChủ tịch UBND huyện0235 3 796 070 -0982 348117luomnv@quangnam.gov.vn
Mạc Như PhươngPhó Chủ tịch Thường
trực UBND huyện
0903585639phuongmn@quangnam.gov.vn
Arất BlúiPhó Chủ tịch UBND
huyện
0979194199bluia@quangnam.gov.vn
Nguyễn Anh TuấnChánh Văn phòng
HĐND&UBND huyện
0982692628tuanna10@quangnam.gov.vn

- Văn thư VP HĐND&UBND 

  CQ: 0235 3 796 016

  Fax: 0235 3 796 016

II. Thông tin chung

- Địa chỉ: Xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam;

- Website: http://wwwtaygiang.gov.vn;

- Số điện thoại: 0235.3796017;

- Số Fax: 0235.3796016.

Điều kiện tự nhiên, dân số

1. Vị trí địa lý

Tây Giang là huyện mới tái lập theo Nghị định số 72/2003/NĐ-CP ngày 20/6/2003 của Chính phủ, trên cơ sở chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Hiên tỉnh Quảng Nam thành huyện Đông Giang và Tây Giang. Trung tâm huyện nằm trên địa bàn xã Atiêng, cách thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hơn 180km, cách thành phố Đà Nẵng hơn 120km; toàn huyện có 10 đơn vị hành chính cấp xã, có 8/10 xã, với 67km đường biên giới giáp với nước bạn Lào và 21 km tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua. Huyện giáp giới với các đơn vị hành chính khác như sau:

- Phía Đông giáp huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

- Phía Tây giáp huyện Kàlừm và huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, Lào.

- Phía Nam giáp huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

- Phía Bắc giáp huyện Alưới và Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Địa hình cao dần từ Đông sang Tây với các cấp độ dốc khác nhau, tổng diện tích tự nhiên là 90.296,56 ha.

2. Dân số, thành phần dân tộc

a) Dân số: Dân số trên địa bàn huyện (tính theo dân số trung bình) đến thời điểm hiện nay là 17.263 người.

b) Thành phần dân tộc: Toàn huyện có 10 dân tộc anh em đang sinh sống, gồm: Kinh, C’tu, Mường, Thái, Tày, Mơnông, Ve, Cadong, Hre, Tà ôi; trong có 90,91% dân số trong huyện là dân tộc C’tu.

3. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên

a) Tài nguyên đất:Tổng diện tích tự nhiên: 90.296,56 ha. Trong đó:  

- Đất nông nghiệp: 3.352,47 ha.

- Đất lâm nghiệp: 65.868,56 ha.

- Đất phi nông nghiệp: 1.448,37 ha.

- Đất chưa sử dụng: 19.604,08 ha.

b) Khí hậu thủy văn:

Huyện Tây Giang nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm, gió mùa thuộc khu vực Đông Trường Sơn, có 02 mùa rõ rệt:

- Mùa khô: từ tháng 4 đến tháng 8.

- Mùa mưa: từ tháng 9 đến tháng 3.

* Nhiệt độ:

- Nhiệt độ trung bình năm là 22°C.

- Nhiệt độ cao nhất là 38°C.

- Nhiệt độ thấp nhất là 8°C.

* Lượng mưa trung bình năm là 2.650mm, mưa tập trung vào các tháng 10 và 11.

* Độ ẩm trung bình năm là 86%.

* Gió: có 03 gió hướng chính là gió Tây-Nam (gió Lào), gió Đông-Nam và gió mùa Đông-Bắc.

IV. Đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Tây Giang

1. Ủy ban nhân dân xã Lăng.

 - Địa chỉ: Thôn Nal, xã Lăng, huyện Tây Giang.

 - Số điện thoại: 05103796065.

2. Ủy ban nhân dân xã Atiêng.

 - Địa chỉ: Thôn Ahu, xã Atiêng, huyện Tây Giang.

 - Số điện thoại: 05103796217.

3. Ủy ban nhân dân xã Anông.

- Địa chỉ: Thôn Arớt, xã Anông, huyện Tây Giang.

 - Số điện thoại: 05103796631.

 4. Ủy ban nhân dân xã Bhalêê

- Địa chỉ: Thôn Aruung, xã Bhalêê, huyện Tây Giang.

 - Số điện thoại: 05103796214.

 5. Ủy ban nhân dân xã Avương.

  - Địa chỉ: Thôn Bhlố I, xã Avương, huyện Tây Giang.

 - Số điện thoại:

 6. Ủy ban nhân dân xã Dang.

 - Địa chỉ: Thôn K’la, xã Dang, huyện Tây Giang.

 - Số điện thoại:

 7. Ủy ban nhân dân xã Tr’hy.

- Địa chỉ: Thôn Voòng, xã Tr’hy, huyện Tây Giang.

- Số điện thoại:

8. Ủy ban nhân dân xã Axan.

- Địa chỉ: Thôn Arầng I, xã Axan, huyện Tây Giang.

- Số điện thoại:

9. Ủy ban nhân dân xã Ch’ơm.

- Địa chỉ: Thôn Achoong, xã Ch’ơm, huyện Tây Giang.

- Số điện thoại:

 10. Ủy ban nhân dân xã Gari.

 - Địa chỉ: Thôn Dading, xã Gari, huyện Tây Giang.

  - Số điện thoại: 

Tin liên quan