Tập 1: Giữ trọn niềm tin với Đảng


 • Tập 1: Giữ trọn niềm tin với Đảng
 • Tập 2: Chung tay gìn giữ biên cương
 • Tập 3: Vai trò của người có uy tín vùng dân tộc thiểu số
 • Tập 4: Xây dựng nông thôn mới vùng dân tộc thiểu số
 • Tập 5: Nét đẹp miền sơn cước
 • Tập 6: Đại hội phát triển du lịch miền núi
 • Tập 7: Thanh âm bảng làng
 • Tập 8: Vũ điệu trên mây
 • Tập 9: Chung tay giữ gìn màu xanh đại ngàn
 • Tập 10: Sức sống mới ở vùng đặc biệt khó khăn
 • Tập 11: Nỗ lực chăm lo y tế cho vùng dân tộc thiểu số
 • Tập 12: Đổi thay giáo dục vùng cao
 • Tập 13: Trợ giúp pháp lý
 • Tập 14: Bản sắc nơi đại ngàn