Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hội An:

-Ông Nguyễn Văn Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND thành phố Hội An

Số điện thoại: 0913457477

Email: ubndha@dng.vnn.vn

-Ông Nguyễn Thế Hùng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An

Số điện thoại: 0905.735.733

Email: hungvphoian@gmail.com

- Ông Nguyễn Văn Lanh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An

Số điện thoại: 0983.004.013

Email: vanlanhhoian@gmail.com

 Ông Nguyễn Minh Lý

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An

Số điện thoại: 0982.933.107

Email: minhlyha@gmail.com

 Ông Bùi Văn Dũng

Chức vụ: Chánh Văn phòng HĐND-UBND thành phố Hội An

Số điện thoại: 0988.620.700

Email: buidunghoian@gmail.com

- Văn thư VP HĐND&UBND
 
  CQ: 0235 3 861 206
 
  Fax: 0235 3 862 575